Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

Instagram

logo---STM22dog

Štart: 20. máj 2023 od 9:30

Trasa: Pezinská Baba → Rača, BA

Vzdialenosť: 22 km

Prevýšenie: 371 m+ / 744 m-

Časový limit: do 18:00

Ročník: 2

Limit pretekárov: 50

Bus na štart: nie

Občerstvovacie stanice: 1

UTMB/ITRA body: nie

PRAVIDLÁ STM 22 DOG

 

Čl.1 PODMIENKY ÚČASTI – KTO MÔŽE BEŽAŤ?
Čl.2 POVINNÝ VÝSTROJ
Čl.3 PODMIENKY NA ÚSPEŠNÉ DOKONČENIE PRETEKOV STEFANIK TRAIL
Čl.4 ORGANIZAČNÉ POKYNY
Čl.5 OBČERSTVOVACIE STANICE
Čl 6 DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL
Čl.7 RÔZNE

 

Čl.1 PODMIENKY ÚČASTI – KTO MÔŽE BEŽAŤ?

 • STEFANIK TRAIL môžu absolvovať len tí bežci, ktorí dosiahli vek 18 rokov najneskôr v deň štartu pretekov.
 • Účastníci STEFANIK TRAIL musia byť dostatočne psychicky aj fyzicky pripravení na tieto preteky. Plne zodpovedajú za posúdenie, či ich doterajší tréning je adekvátny pre zvládnutie trasy dlhej 22 km s výškovým stúpaním 371 m a klesaním 744 m.
 • Všetci účastníci bežia na vlastné riziko a pri prezentácii (resp. pri preberaní štartového čísla) budú musieť písomne súhlasiť s nasledovným znením prehlásenia: Prehlásenie pretekára (SK)Runners proclamation (EN)
  Bez odovzdania tohto dokumentu nebude bežcovi vydané štartové číslo a nebude môcť štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku. V prípade, že tento dokument neprinesie pretekár pred štartom na prezentáciu, dostane na podpis dokument s rovnakým znením a hromadnou podpisovou listinou. Tento dokument musí podpísať, inak mu nebude umožnené štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku.
 • Dobrovoľná registrácia a následná účasť v pretekoch je potvrdením plnej akceptácie pravidiel pretekov a prípadných zmien, ktoré sa môžu vyskytnúť. Dobrovoľnou registráciou a podpisom prehlásenia pretekára účastník zbavuje organizátora zodpovednosti za poškodenie svojho zdravia alebo majetku, rovnako tak zdravia či majetku iných osôb, ktoré bežec spôsobí.
 • Každý zo zúčastnených si musí byť vedomý, že bude bežať v CHKO Malé Karpaty a bude dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
  Preteky budú prebiehať v chránenej krajinnej oblasti so špecifickým a jedinečným ekosystémom. Účastníci sú preto povinní striktne udržiavať čistotu a nenarúšať tento ekosystém predovšetkým odhadzovaním odpadkov do okolia, trhaním kvetov alebo rušením zveriny. Každý, kto bude pristihnutý pri znečisťovaní trate odpadkami, bude diskvalifikovaný a postihnutý v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. V snahe redukovať dopad na životné prostredie, NEBUDE organizátor poskytovať na občerstvovacích staniciach plastové poháre. Každý pretekár bude vyzvaný používať vlastný pohár alebo fľašu pre zabezpečenie svojho pitného režimu na občerstvovacích staniciach.
 • Bežci môžu štartovať len v prípade ak boli všetci riadne prihlásení,  zaregistrovaní a zaplatili účastnícky poplatok stanoveným spôsobom a v stanovenom termíne. (viac v časti „AKO SA REGISTROVAŤ“). NIE JE MOŽNÉ aby si bežci po zaregistrovaní pravidlami určeným spôsobom dodatočne zamieňali štartové čísla s neregistrovanými osobami. Ak sa tak stane, bude bežec diskvalifikovaný.
 • Bežci musia mať k dispozícii povinný výstroj požadovaný organizátorom podujatia. (viac v Čl.2 „Povinný výstroj“)
 • Účastníci bežia so zapožičaným čipom SPORTIDENT (viac v sekcii „AKO SA REGISTROVAŤ“)

Čl.2 POVINNÝ VÝSTROJ

POVINNÝ VÝSTROJ BEŽCOV STM 22 DOG

 • Vôdzka pre psa, na ktorej je pes nepretržite zapnutý od štartu do cieľa
 • Mobilný telefón, s výdržou batérie až do cieľa (odporúčame nefotiť, ani netrekovať samotný beh týmto telefónom)
 • VLASTNÝ POHÁR

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas prezentácie účastníkov nebude pretekárovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas trvania pretekov bude diskvalifikovaný, resp. penalizovaný podľa uvedených podmienok.

 

VEĽMI ODPORUČENÝ VÝSTROJ

 • Nepremokavá a vetru odolná vetrovka alebo pršiplášť (pončo)
 • Elastický obväz 1 ks, izotermická fólia 1 ks, píšťalka alebo iný nástroj vydávajúci silný zvuk 1 ks
 • Gázový obväz 1 ks, dezinfekcia 1 ks
 • GPS nielen v mobilnom telefóne, ale aj separátnom zariadení (hodinky treker)
 • Vrecko na odpad (na obaly z gélov, iného jedla, liekov, fliaš a pod.)
 • Fľaše / uzatvárateľné nádoby s celkovým objemom minimálne 1 litra
 • Občiansky preukaz, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne a hotovosť v hodnote 20 EUR
 • Skladacie turistické paličky
 • Oblečenie bežca adekvátne počasiu a času kedy bude na trati – sledujte predpoveď
 • Ochranný krém s vysokým UV faktorom
 • Ochrana hlavy a krku proti slnečnému žiareniu
 • Krém či vazelína pre ošetrenie odretých častí tela (nebude na staniciach)
 • Dobrá a priateľská nálada voči dobrovoľníkom, druhým bežcom

 

Čl.3 PODMIENKY NA ÚSPEŠNÉ DOKONČENIE PRETEKOV STEFANIK TRAIL

 • Preteky úspešne dokončí bežec za predpokladu, že prejde celou trasou a dodrží všetky predpísané pravidlá vrátane dodržania časových limitov pre jednotlivé občerstvovacie stanice.
 • Bežec, ktorý nedosiahne časový limit na ktorejkoľvek občerstvovacej stanici automaticky z pretekov predčasne odstupuje. “Všetci bežci, ktorí z akýchkoľvek dôvodov predčasne ukončia preteky (aj v prípade, že samotné preteky ukončí organizátor pretekov) sú povinní okamžite o odstúpení a ich zdravotnom stave a mieste odstúpenia informovať organizátorov telefonicky (telefónne číslo uvedené na štartovom čísle) z trate medzi stanicami, alebo osobne na najbližšej občerstvovacej stanici aby nespôsobili falošný poplach a nespustili zbytočnú pátraciu a záchrannú akciu, ktorej náklady by následne hradili z vlastných prostriedkov. V prípade, že tak niekto neurobí, bude tento bežec doživotne dištancovaný a stratí možnosť štartovať na podujatí STEFANIK TRAIL, resp. na iných podujatiach organizovaných URBAN SERVICES, s.r.o. alebo O.Z. VESTIGIUM.“
 • Využívať cudziu pomoc (prevoz, doplnenie, odovzdanie výstroja, doplnenie potravín a pod.) mimo občerstvovacie stanice, je prísne zakázané a trestá sa časovou penalizáciou 60 minút.
 • Podujatie sa koná za každého počasia. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu vrátane úplného zrušenia pretekov v prípade ohrozenia bezpečnosti pretekárov. Zrušenie podujatia je bez nároku na vrátenie štartového poplatku ak bude podujatie zrušené kvôli extrémnym poveternostným podmienkam alebo predpovedi počasia 48 hodín a neskôr pred štartom podujatia.
 • V prípade nutnosti zrušiť preteky z nepredvídateľných a neovplyvniteľných dôvodov do 15 dní pred štartom, organizátori pretekov si vyhradzujú právo vrátiť bežcom 50% zo zaplateného štartovného poplatku. Podiel ponechaných finančných prostriedkov napomôže organizátorom hradiť časť vytvorených nákladov pred začiatkom pretekov. Ak budú preteky zrušené alebo prerušené v čase menej ako 48 hodín pred oficiálnym štartom podujatia pre nepriaznivé poveternostné podmienky, či iné nepriaznivé skutočnosti, ktoré organizátor nemôže ovplyvniť ,štartovné poplatky nebudú bežcom vrátené.
 • V prípade zhoršených poveternostných podmienok (hustá hmla, sneh, búrky, kolabovanie stromov, krupobitie apod.) si organizátori vyhradzujú právo na „last minute“ zmeny a prípadne aj zmeny trasy v priebehu pretekov v záujme eliminácie vyplývajúcich rizík pre účastníkov. Usporiadatelia musia účastníkov okamžite o zmenách informovať prostredníctvom zaslanej sms správy do mobilných telefónov, ktoré sú súčasťou povinnej výbavy každého bežca. Organizátori si vyhradzujú právo prerušiť alebo zrušiť preteky v prípade ak nové okolnosti ohrozia zdravie a životy bežcov, alebo dobrovoľníkov, alebo zdravotníckeho personálu.
 • Ak dôjde k odkloneniu iba časti bežcov na inú trasu, alebo k zrušeniu pretekov, nebude vyhlasované poradie podľa dosiahnutých výkonov. Bude zverejnený iba abecedný zoznam bežcov a štafiet s časmi z jednotlivých občerstvovacích staníc a z cieľa, bez vyhlasovania poradia.

 

Čl.4 ORGANIZAČNÉ POKYNY

ORGANIZAČNÉ POKYNY ŠTART

 • POZOR!!! Pretekári budú štartovať priebežne v 1 minútových intervaloch. Po skončení registrácie po 15.5.2023 dostanú časové pozvánky na registráciu a štart všetci pretekári dogtrekkingu. Poradie štartujúcich v dogtrekkingu bude tiež zverejnené na oficiálnej facebookovej stránke organizátora TU
  PORADIE ŠTARTU NIE JE MOŽNÉ ZMENIŤ PODĽA POTRIEB ŠTARTUJÚCEHO!
 • V prípade, že bežec bude bežať s viac ako 1 psom, je povinný to nahlásiť personálu pri osobnej prezentácii na štarte. Takýto bežec bude odmenený cieľovou medailou, ale bude vo výsledkovej listine postavený mimo poradia.
 • Na štart môžu nastúpiť len pretekári, ktorí prešli riadnou online registráciou  v stanovenom termíne, resp. náhradníci, ktorí prešli procesom výmeny po prepísaní údajov v registrácii pôvodného bežca najneskôr do termínu uvedeného na www.stefaniktrail.sk v časti  „AKO SA REGISTROVAŤ“.
 • Bežci absolvujú prezentáciu na mieste štartu v sobotu 20.5.2023 v čase od 8:00 do 9:15.
 • Pred štartom bude možné ešte odovzdať organizátorom batožinu na prevoz do cieľa. Všetky prepravované veci musia byť viditeľne označené Vašim štartovým číslom alebo menom, zabalené v nepremokavom obale (igelitový sáčok a pod.).
 • Oficiálny štart STM 22 DOG je v sobotu 20. mája 2023 od 9:30 hod. Štart neodkladáme.
 • Každý bežec na štarte musí mať pri sebe čip, ktorý dostane na prezentácii (platí len v prípade, že čipy budú k dispozícii). V prípade, ak nebudú bežcom rozdané štartové čipy, budú tieto nahradené záznamovými hárkami, do ktorých budú zaznačované prechody kontrolami aj občerstvovacími stanicami. Inštrukciu o detailnom spôsobe štartu dostanú pretekári počas osobnej prezentácie pred štartom.
 • Organizátori budú mať na sebe reflexné vesty, riaďte sa ich pokynmi a radami.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY CIEĽ

 • V prípade, že bežec bude bežať s viac ako 1 psom, je povinný to nahlásiť aj oficiálnym časomeračom v blízkosti cieľovej pásky. Takýto bežec bude odmenený cieľovou medailou, ale bude vo výsledkovej listine postavený mimo poradia.
 • Po dobehnutí do cieľa Rača amfiteáter v predpísanom limite dostanete pamätnú medailu. Na štarte aj v cieli dostanete od organizátorov ďalšie potrebné organizačné pokyny.
 • Pred pretekmi budú bežci oboznámení o možnostiach občerstvenia, hygieny, využitia WC a vyzdvihnutia osobných vecí v areáli amfiteátra v Rači. Pre účastníkov plánujeme v cieli zriadiť relax zónu s malým občerstvením.
 • Organizátori budú mať na sebe reflexné vesty, riaďte sa ich pokynmi a radami.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE VODIČOV AUTOMOBILOV

 • Vodiči sú povinní v mieste štartu a cieľa dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi organizátora v zmysle odstavovania vozidiel na vopred vyznačených miestach organizátorom. Vozidlá nebudú vpustené do bezprostrednej blízkosti občerstvovacej stanice na Pezinskej Babe. Musia sa striktne riadiť pokynmi polície, resp. organizátorov.

 

Čl.5 OBČERSTVOVACIE STANICE

 • Všetci bežci STM 22 DOG sú povinní bežať s povinnou výbavou a musia na začiatku každého úseku niesť aspoň 1 litrer tekutín pre seba a pre psa.
 • Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice:
   • Biely Kríž (cca 14. km) – voda, drobné občerstvenie
   • Rača Amfiteáter (22. km) – voda, drobné občerstvenie
 • Vstup do zóny občerstvovacích staníc majú povolený len bežci s viditeľne umiestneným štartovým číslom.
 • Je striktne zakázané piť priamo z fliaš alebo kanistrov určených pre rozlievanie nápojov bežcom. Každý bežec musí mať a používať vlastný pohár alebo fľašu. Odpadky musia byť odhodené do nádob a vriec na to určených v priestoroch občerstvovacích staníc.
 • Pri odchode z občerstvovacej stanice musia bežci so sebou niesť primerané množstvo vody a potravín pre seba aj psa na zvládnutie trasy po nasledujúcu občerstvovaciu stanicu.
 • V cieli čaká bežcov ďalšia občerstvovacia stanica.
 • Tip mimo organizáciu pretekov – na trase (na Bielom Kríži) sa počas dňa budú nachádzať stánky, bufety, reštaurácie, kde si bežci môžu dokúpiť vlastné zásoby jedla a nápojov.
 • Osobná pomoc rodinných príslušníkov a priateľov je tolerovaná LEN pri občerstvovacích staniciach.
 • Jedlo a nápoje sú striktne určené len pre bežcov a dobrovoľníkov.
 • Nosenie vecí bežca inou osobou v ktorejkoľvek chvíli pretekov je ZAKÁZANÉ a bude penalizované.

 

Čl. 6 DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL

Porušenie ktorejkoľvek časti pravidiel pretekov STEFANIK TRAIL považujeme za závažnú skutočnosť. Rovnako za veľmi vážne považujeme aj oznámenie o porušení pravidiel a preto v duchu fair-play so zreteľom na ochranu života a zdravia účastníkov pretekov sa pri dohľade nad dodržiavaním pravidiel postupuje nasledovne.

 

NÁMIETKA

Akékoľvek upozornenie na porušenie pravidiel počas pretekov je námietkou.

Námietku môže podať len súťažiaci, alebo organizátor pretekov.

Námietka sa podáva ústne organizátorovi s jasným označením kto podáva námietku, čo je predmetom námietky a na základe čoho by mala byť námietka uznaná, čo preukazuje námietku. Zástupca organizátora námietku zaznačí do protokolu. O námietke s konečnou platnosťou rozhoduje traťový maršal v čo najkratšom čase. Rozhodnutie traťového maršala sa uplatňuje bezodkladne organizátorom. Možnosť podať námietku končí v momente ukončenia pretekov posledným súťažiacim v cieli.

 

PROTEST

Po ukončení pretekov zverejňuje organizátor oficiálne výsledkové listiny. Výsledkové listiny sa zverejňujú na www stránke pretekov www.stefaniktrail.sk v sekcii „VÝSLEDKY“. Akékoľvek iné výsledky nie sú oficiálnymi výsledkami pretekov a organizátor na ne neprihliada.

Do 24 hodín od zverejnenia výsledkov je možné podať protest proti zverejneným výsledkom, alebo konaniu súťažiacich počas pretekov.

Protest môže podať len súťažiaci, alebo súťažiacim výslovne určený zástupca. Protest sa podáva výlučne písomne a to E-mailom na adrese protest@stefaniktrail.sk Podanie protestu musí byť doložené vkladom, kauciou vo výške 50 EUR na účet SK21 0200 0000 0032 8550 6454, ktorá v prípade neuznania protestu prepadáva.

Protest musí obsahovať predmet protestu, kto podáva protest a všetky skutočnosti preukazujúce opodstatnenosť protestu.

O podaných protestoch rozhoduje v primerane krátkom čase Jury v zložení traťový maršal, vedúci časomiery, zástupca súťažiacich určený menovite pred začiatkom preteku. O uznaní protestu musí Jury rozhodnúť súhlasom všetkých svojich členov.

 

POSUDZOVANIE NÁMIETOK A PROTESTOV

Pri posudzovaní námietok a protestov sa prihliada na všetky oznámené skutočnosti, na údaje z oficiálnych technických prostriedkov a na stanoviská zástupcov organizátora. Pri rozhodnutí sa vychádza z nasledujúcich zásad:

 

OKAMŽITÁ DISKVALIFIKÁCIA

 •   zjavné skracovanie trasy
 •   odmietnutie pomoci inému účastníkovi preteku v núdzi
 •   akýkoľvek prejav agresie voči organizátorovi a dobrovoľníkom
 •   odhodenie odpadkov kdekoľvek na trase mimo na to určené nádoby a miesta
 •   použitie akejkoľvek prepravy bežca počas pretekov
 •   odmietnutie kontroly zdravotného stavu zdravotníkmi
 •   odmietnutie kontroly povinnej výbavy
 •   neuposlúchnutie pokynu traťového maršala na zmenu trasy z vopred vytýčenej na záložnú, alternatívnu, alebo únikovú trasu
 •   chýbajúci alebo vybitý mobilný telefón
 •   chýbajúca vôdzka pre psa, na ktorej je pes nepretržite zapnutý od štartu do cieľa

 

PENALIZÁCIA 180 MINÚT

 •   Za každé jedno obídenie kontrolného bodu vrátane občerstvovacej stanice

 

PENALIZÁCIA 60 MINÚT

 • Za nevlastnenie vlastného pohára
 • Za neschopnosť prezentovať sa štartovým číslom umiestneným na viditeľnom mieste na tele
 • Za prijatie cudzej pomoci (prevoz, doplnenie, odovzdanie výstroja, doplnenie potravín a pod.) mimo občerstvovacie stanice

 

DOŽIVOTNÝ DIŠTANC

Účastníci, ktorí v momente odstúpenia z pretekov nenahlásia predčasné odstúpenie z pretekov, dostávajú doživotný dištanc na všetky podujatia STEFANIK TRAIL.

 

Čl.7 RÔZNE

BEZPEČNOSŤ A KONTROLNÉ BODY

Kontrolné body budú rozmiestnené po trase. V ich blízkosti môžu traťoví maršali a dobrovoľníci kontrolovať kompletnosť nesenej povinnej výbavy. Traťoví maršali budú vykonávať náhodné kontroly na miestach, ktoré môžu slúžiť ako cesty na skrátenie trasy. V prípade odmietnutia kontroly, alebo v prípade zastihnutia bežcov na bočnej ceste mimo vyznačenú trasu, budú bežci s okamžitou platnosťou diskvalifikovaní a bude im odobraté štartové číslo. Traťoví maršáli budú mať právo kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok odkloniť bežcov na tzv. únikové cesty, ktoré nemusia byť zhodné s pôvodnou trasou. Neuposlúchnutie takéhoto pokynu sa bude považovať za dôvod na okamžitú diskvalifikáciu.

PRÁVO ORGANIZÁTORA ROZHODNÚŤ O ODSTÚPENÍ BEŽCA

V záujme ochrany zdravia pretekárov má zdravotný personál jednoznačné právo a povinnosť rozhodnúť o odstúpení bežca z pretekov zo zdravotných dôvodov. V takomto prípade sa musí účastník bezpodmienečne podriadiť tomuto rozhodnutiu. V prípade neuposlúchnutia bude bežec okamžite diskvalifikovaný.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA A ODSTÚPENIE Z PRETEKOV

Bežec je povinný mať neustále u seba zapnutý mobilný telefón a v ňom uložené telefónne číslo integrovaného záchranného systému 112, čísla členov vlastného sprievodného tímu a číslo pomoci organizátora pretekov, ktoré dostanete na prezentácii.

Po odstúpení z pretekov (nedokončenie pretekov) musí bežec IHNEĎ túto informáciu hlásiť na linke pomoci organizátora pretekov a na najbližšej občerstvovacej stanici, pokiaľ na ňu odstúpený bežec dorazí. Číslo linky dostanete na prezentácii, resp. bude uvedené na štartovom čísle. Finálne stanovisko organizátorov STEFANIK TRAIL po veľmi nepríjemných skúsenostiach z roku 2018 znie: “Všetci bežci, ktorí z akýchkoľvek dôvodov predčasne ukončia preteky (aj v prípade, že samotné preteky ukončí organizátor pretekov) sú povinní okamžite o odstúpení a ich zdravotnom stave a mieste odstúpenia informovať organizátorov telefonicky z trate medzi stanicami, alebo osobne na najbližšej občerstvovacej stanici aby nespôsobili falošný poplach a nespustili zbytočnú pátraciu a záchrannú akciu, ktorej náklady by následne hradili z vlastných prostriedkov. V prípade, že tak niekto neurobí, bude bežec doživotne dištancovaný a stratí možnosť štartovať na podujatí STEFANIK TRAIL, resp. na iných podujatiach organizovaných URBAN SERVICES, s.r.o. alebo O.Z. VESTIGIUM.”

TRASA PRETEKOV

Na trase nie sú vyznačené priebežné kilometre. Pretekári sú povinní striktne dodržiavať značenie trasy, nepoužívať skratky alebo zámerne vynechávať platné a vyznačené časti trasy. Akékoľvek opustenie značenej trasy bude mať za následok diskvalifikáciu a je prevádzané na vlastné bezpečnostné riziko pretekára.

PRÁVA NA POUŽITIE OBRAZOVÉHO A ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Registrovaním sa na STEFANIK TRAIL účastníci podujatia dávajú organizátorovi podujatia zároveň výslovný súhlas s vyhotovením a výslovný súhlas s použitím jeho obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov z podujatia v plnom rozsahu bez obmedzenia. Tento materiál môže byť použitý na komerčné účely a propagáciu podujatia v médiách a marketingových kampaniach URBAN SERVICES s.r.o. a O.Z. VESTIGIUM a u ich zmluvných partnerov.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER PRE VAŠE ZDRAVIE

PARTNER VAŠEJ RODINY

PARTNERI

PROJEKT PODPORILI

MEDIÁLNI PARTNERI