Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

Instagram

FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Aký je nový náhradný termín na podujatie STEFANIK TRAIL 2021?

17.-19. septembra 2021

Zmenil sa aj dátum posledného dňa predaja štartovného na podujatie v novom septembrovom termíne?

Áno, predaj štartovného na nový termín končí 15. júna 2021 o polnoci. Kúp si štartovné tu https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/stefanik-trail-2021/

Zmenil sa aj dátum posledného dňa registrácie pre účasť na podujatí v novom septembrovom termíne?

Áno, posledný možný termín registrácie je 15. augusta 2021, najneskôr do polnoci. Registruj sa tu https://www.stefaniktrail.sk/sk/ako-sa-registrovat/

Bude tento ročník v klasickej podobe ako v predošlých ročníkoch?

Tento rok bude podujatie značne ovplyvnené aktuálnym vývojom pandemickej situácie nie len na Slovensku, ale v celej Európe. Podujatie bude spĺňať všetky aktuálne usmernenia a príkazy vydané vládou Slovenskej republiky a ďalších relevantných inštitúcií.

Čo presne vyplýva z bodu 4 pre účastníkov podujatia, bežcov, dobrovoľníkov a partnerov?

Vyplýva z toho jediné dôležité, že všetky opatrenia a organizačné zmeny budú vykonané v súvislosti s dosiahnutím maximálnej bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých účastníkov podujatia od bežcov, dobrovoľníkov, sprievodných tímov, partnerov podujatia, dodávateľov a tiež prípadných divákov. O všetkých zmenách budeme registrovaných bežcov aj dobrovoľníkov včas informovať formou emailu.

Čo sa bude diať ak ani 17.-19. septembra pandemická situácia, aktuálne nariadenia vlády a relevantných inštitúcií nedovolia konanie podujatia STEFANIK TRAIL 2021?

V takom prípade nebudú organizátori hľadať ďalší náhradný termín podujatia pre rok 2021, ale toto podujatie presunú na termín 20.-22. máj 2022. Všetci registrovaní bežci a tímy pre rok 2020 a 2021 budú automaticky považovaní za zaregistrovaných pre ročník 2022. Ich registrácia bude platná a nebudú musieť pre registráciu na rok 2022 už vykonať žiaden dodatočný administratívny úkon. Finančné prostriedky z registrácií 2020 a 2021 sa nebudú vracať, budú však v plnej miere investované do organizácie podujatia v roku 2022.

Chcem bežať inú trať, než na akú som sa registroval/a. Môžem bežať inú trať?

Len ak vykonáte zmenu podrobne popísanú v bode 8.

Ako vykonám zmenu trate, ak som sa rozhodol/a pre inú z ponúkaných?

LEN V ROKU 2021 bude možná zmena trate bez ďalších obmedzení, najmä bez nároku na doplatok za štartovné v prípade rozdielnej ceny štartovného.

Pri zmene trate je potrebné postupovať nasledovne:


KROK 1. Emailom kontaktujete predpredaj.sk (info@predpredaj.sk) s informáciou,  že chcete zmeniť trať. K emailu je nevyhnutné priložiť kód poukazu z už zakúpeného štartovného a informáciu, akú novú trať chcete bežať. Bez priloženia kódu poukazu štartovného pôvodnej trate nie je možné trať zmeniť.

 

KROK 2. Pôvodný poukaz bude zneplatnený! a predpredaj.sk vám odošle nový poukaz, resp. nový kód poukazu, s ktorým sa zaregistrujete už na novú trať na adrese https://registracia.stefaniktrail.sk/ticket/register

Všetky ostatné administratívne úkony rieši organizátor v spolupráci s predpredaj.sk.

Som aktuálne už zaregistrovaný/á, štartovné mám uhradené, ale viem, že sa nebudem môcť zúčastniť podujatia v aktuálnom platnom termíne. Aké sú moje ďalšie možnosti?

V prípade neúčasti bežca je možné previesť štartové číslo na inú osobu, ak je zmena štartujúceho vykonaná priamo v registračnom formulári do 15. augusta 2021, resp. do iného termínu ukončenia registrácie, pokiaľ bude ukončenie registrácie organizátorom určené na nový neskorší alternatívny termín. Do procesu finančného vyrovnania medzi odstupujúcim bežcom/štafetou a bežcom/štafetou, na ktorú je prevedená pôvodná registrácia, organizátor žiadnym spôsobom nevstupuje. Ochorenie, zranenie bežca (jednotlivca, či člena štafety), rodinného príslušníka, resp. iná rodinná, či profesijná udalosť nie sú dôvodom na nárokovanie vrátenia štartovného.

Rád by som ponúkol/a registráciu niekomu inému. Je to možné?

Áno, je to možné. Ak sa bežec rozhodne previesť svoju registráciu niekomu inému, je potrebné, aby zaslal/a žiadosť o prevod registrácie E-mailom na adresu registracia@stefaniktrail.sk. V žiadosti je potrebné uviesť tieto 3 informácie: 

A/ e-mail adresu na koho je aktuálne registrácia vedená, 

B/ kód z poukazu zakúpeného v predpredaj.sk, 

C/ e-mail adresu na ktorú má byť registrácia prevedená

 
Pri prevode, z dôvodu ochrany osobných údajov, budú vymazané všetky údaje pôvodnej registrácie. O uskutočnení prevodu budeme obe strany následne informovať.

Zaplatil/a som štartovné, ale nemôžem sa podujatia zúčastniť. Môže mi organizátor vrátiť štartovné?

Nie. Podujatie STEFANIK TRAIL dlhodobo štartovný poplatok nevracia z dôvodov fixných nákladov zabezpečenia podujatia, ktoré vznikajú počas celého roku príprav podujatia, nie len pred jeho bezprostredným začiatkom. Organizátor však dlhodobo ponúka svojim klientom možnosť prevodu registrácie na iného bežca až do posledného dňa registrácie podujatia (viď bod 9. a 10.). 

Dôvodom na vrátenie, či presun poplatku na iné podujatie/termín je pohreb blízkeho člena rodiny (otec, matka, súrodenec, syn, dcéra bežca) v týždni pred, resp. v týždni po termíne podujatia, prípadne tehotenstvo registrovanej bežkyne, resp. členky štafety. Každú žiadosť tohto druhu musí žiadateľ zaslať organizátorovi písomne na emailovú adresu registracia@stefaniktrail.sk. Je potrebné, aby žiadosť obsahovala kontaktné mobilné telefónne číslo žiadateľa. Žiadosť bude následne čo najskôr individuálne riešená rozhovorom a e-mailovou komunikáciou medzi žiadateľom a organizátorom. 

Zaregistroval som sa cez predpredaj.sk ale nevidím sa na štartovej listine. Čo sa stalo a kedy sa na štartovej listine uvidím?

Presný postup registrácie je popísaný na https://www.stefaniktrail.sk/sk/ako-sa-registrovat/. Stáva sa, že si bežec zakúpi štartovné, pričom vyplní údaje potrebné pre kúpu štartovného (na predpredaj.sk) a mylne sa považuje za zaregistrovaného. Po zakúpení štartovného však dostane e-mailom len poukaz a jedinečný kód, oprávňujúci zúčastniť sa preteku. Štartovné/poukaz môže kúpiť nielen bežec, ale aj iná osoba, ktorá ho môže ďalej darovať. Samotná registrácia bežca/štafety je od zakúpenia štartovného oddelená. Registrácia po zakúpení štartovného/poukazu začína na https://registracia.stefaniktrail.sk/ticket/register. Bežec na ňu použije jedinečný kód zo zakúpeného poukazu. Po úvodnom zadaní kódu a e-mailu bežca, príde bežcovi email s prihlasovacím linkom. Na tento link bežec klikne a ďalej už je registrácia konkrétneho bežca/štafety jednoduchá. Po vyplnení všetkých povinných údajov v registračnom formulári sa do 15 minút objaví bežec/štafeta na aktualizovanej štartovej listine tu https://registracia.stefaniktrail.sk/competition. Ak bežec postupoval v súlade s touto inštrukciou a napriek tomu na štartovke nenašiel svoje meno alebo meno štafety ani do 24 hodín po ukončení registrácie, musí kontaktovať organizátora písomne na registracia@stefaniktrail.sk.   

Zaplatil/a som za lístok na predpredaj.sk. Prišiel mi email a zaregistroval/a som sa na webe, ale registrácia nefunguje. Čo mám robiť?

Presný postup registrácie je popísaný na https://www.stefaniktrail.sk/sk/ako-sa-registrovat/. Stáva sa, že si bežec zakúpi štartovné, pričom vyplní údaje potrebné pre predaj štartovného (na predpredaj.sk) a mylne sa považuje za zaregistrovaného. Po zakúpení štartovného však dostane e-mailom len poukaz a jedinečný kód, oprávňujúci zúčastniť sa preteku. Štartovné/poukaz môže kúpiť nielen bežec, ale aj iná osoba, ktorá ho môže ďalej darovať. Samotná registrácia bežca/štafety je od zakúpenia poukazu oddelená. Registrácia po zakúpení štartovného/poukazu začína na https://registracia.stefaniktrail.sk/ticket/register. Bežec na ňu použije jedinečný kód zo zakúpeného poukazu. Po úvodnom zadaní kódu a e-mailu bežca, príde bežcovi e-mail s prihlasovacím linkom. Na tento link bežec klikne a ďalej už je registrácia konkrétneho bežca/štafety jednoduchá. Po vyplnení všetkých povinných údajov v registračnom formulári sa do 15 minút objaví bežec/štafeta na aktualizovanej štartovej listine tu https://registracia.stefaniktrail.sk/competition. Ak bežec postupoval v súlade s touto inštrukciou a napriek tomu na štartovke nenašiel svoje meno alebo meno štafety ani do 24 hodín po ukončení registrácie, musí kontaktovať organizátora písomne na registracia@stefaniktrail.sk

Zaregistroval/a som sa cez predpredaj.sk. Prišiel mi email s registračným číslom, no keď som ho zadal do registrácie, vypísalo mi, že lístok už bol medzičasom zaregistrovaný. Čo mám robiť?

Stáva sa, že už ste registráciu správne začali, ale nedokončili a potrebujete registráciu doplniť, alebo aktualizovať. V takom prípade sa musíte prihlásiť s email adresou s ktorou ste registráciu pridávali na adrese https://registracia.stefaniktrail.sk/login Ak sa neviete prihlásiť s email adresou a lístok už bol medzičasom zaregistrovaný, kontaktujte nás e-mailom na adrese registracia@stefaniktrail.sk

Keď chcem zadať pri registrácii kód, ktorý som dostala z predpredaj.sk, tak mi vypíše že kód lístka je neplatný. Čo mám robiť?

Najčastejšie sa stáva, že pri zadávaní kódu poukazu dôjde k preklepu. Preto sa uistite, že ste vyplnili správny kód poukazu. Dostali ste ho emailom po zakúpení štartovného na predpredaj.sk Ak sa situácia napriek tomu opakuje, kontaktujte nás e-mailom na adrese registracia@stefaniktrail.sk – prosím, uveďte kód poukazu ktorý sa pokúšate zadať.

Ako často sa aktualizuje štartová listina?

Štartovná listina sa aktualizuje každých 15 minút.

V registrácii som urobil/a preklep v priezvisku, môžete mi to opraviť prosím?

Za správne vloženie informácií do registračného formulára zodpovedá len registrovaný bežec. Je nám ľúto, ale nedisponujeme kapacitami na opravovanie preklepov bežcov. Ten kto spravuje vašu registráciu (vy, alebo niekto iný) sa môže jednoducho a kedykoľvek prihlásiť na https://registracia.stefaniktrail.sk/login a chybu v registrácii opraviť. Tá sa po najbližšej aktualizácii štartovej listiny dostane aj tam. Najneskôr do 15 minút od vykonania zmeny.

Kúpil/a som štartovný lístok pre pacera/ku (sprievodný bežec). Pridal/a som si ho v registráciácii, ale nikde som nemusel/a zadať jeho kód. Nie je to potrebné?

Krátka odpoveď – nie. Či má pacer zakúpené štartovné, kontrolujeme až na mieste štartu pacera. Pacer musí na miesto svojho štartu priniesť doklad o zakúpení jeho štartovného! V prípade ak štartovné zakúpené nemá, resp. sa nebude vedieť na mieste štartu preukázať dokladom o jeho zakúpení, tak pacer nebude môcť štartovať.

Zaregistrovali sme sa na trasu „ŠTAFETA VII“, maximálny počet bežcov v tíme je 7, ale bežeckých úsekov na trase je 8. Platí že jeden bežec musí bežať 2 úseky?

Áno. Je len na vás v tíme ako si stanovíte vlastnú stratégiu deľby úsekov v tíme. Môže sa teda stať, že ten bežec, ktorý bude bežať dva úseky, môže bežať úseky idúce po sebe (napríklad 6. a 7. alebo 4. a 5. a podobne), ale môže tiež bežať dva úseky nie idúce po sebe (napríklad 1. a 8. alebo 1. a 6. a podobne).

Zaregistrovali sme sa na trasu „ŠTAFETA VII“ s tromi bežcami, ale nevidíme náš tím na štartovej listine. Nefunguje vám to?

Funguje. Ale predpísaný minimálny počet členov tímov na trase „ŠTAFETA VII“ je 4. Maximálny počet je 7 členov. Len takto (od 4 do 7 členov v 1 tíme) zapísané štafety sú platne zaregistrované. Štafete len s 3 registrovanými bežcami nebude umožnené štartovať. Po doplnení 4-tého člena tímu sa váš tím zobrazí na štartovej listine.

Je možné kúpiť lístok na autobus z Bratislavy do Sološnice?

Nie, nie je to možné. Nikdy sme túto možnosť v predaji ani v ponuke na web stránke neponúkli. Nevylučujeme možnosť, že v budúcich ročníkoch STEFANIK TRAIL MARATÓNu túto možnosť do ponuky zahrnúť. Pre rok 2021 nie je táto možnosť v ponuka a do Sološnice sa na štart budú musieť bežci dopraviť individuálne.

Chcem vás poprosiť o heslo na registráciu. Nestihol/a som prihlásiť členov štafety, iba názov štafety a kapitána štafety. Keď to teraz skúšam, tak mi píše, že kód lístku už je použitý.

Registráciu viete kedykoľvek upraviť, doplniť, zmeniť. Musíte sa iba prihlásiť na adrese https://registracia.stefaniktrail.sk/login tam zadáte iba email adresu, s ktorou ste vykonali registráciu. Na email vám príde prihlasovací link a následne môžete doplniť, alebo upraviť všetko čo potrebujete. Zmeny sa zobrazia na štartovej listine najneskôr do 15 minút. Pozor! Na štartovej listine sa zobrazujú iba štafety, ktoré majú zaregistrovaný minimálny povinný počet bežcov, majú zadaný názov štafety a majú určeného kapitána štafety.

Kúpil/a som si lístok na autobus na “štart Bradlo”. Kde sa mám naň registrovať?

Na jazdu autobusom na “štart Bradlo” nepotrebuješ extra registráciu. Povinne si však musíš lístok, ktorý si obdržal/a emailom, vytlačiť a priniesť so sebou do autobusu, alebo aspoň priniesť elektronický doklad o jeho kúpe. Pred nástupom sa ním preukážeš organizátorovi.

Kúpil/a som si registráciu v deň XY som uskutočnil/ platbu kartou dodnes nie som na začiatku zoznamu. Čo sa stalo?

Mená na zozname štartovej listiny sa zapisujú podľa abecedy.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER PITNÉHO REŽIMU

PARTNERI

PROJEKT PODPORILI

MEDIÁLNI PARTNERI