Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

Instagram

FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. KDE SI MÁM KÚPIŤ ŠTARTOVNÉ NA PODUJATIE STEFANIK TRAIL MARATHON (20.5.2023)?

Štartovné na podujatie 20.5.2023 kúpiš na predpredaj.sk

2. JE MOŽNÉ, ŽE SA BUDE PODUJATIE KONAŤ AJ ZA OBMEDZENÝCH PODMIENOK PODĽA PANDEMICKÝCH NARIADENÍ VLÁDY SR?

Áno, aj keď je veľmi nepravdepodobné, že vôbec nejaké pandemické nariadenia a z nich vyplývajúce obmedzenia tento rok nastanú. Podujatie je možné uskutočniť v pôvodnom termíne bez obmedzení. Vývoj a závažnosť prípadnej pandemickej situácie však nevieme predvídať a tak máme v zálohe aj variant presunu dátumov podujatí na iný termín. Našou maximálnou snahou je uskutočniť podujatie v pôvodných termínoch.

3. ČO PRESNE VYPLÝVA Z BODU 4 PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA, BEŽCOV, DOBROVOĽNÍKOV A PARTNEROV?

Vyplýva z toho jediné dôležité, že všetky opatrenia a organizačné zmeny budú vykonané v súvislosti s dosiahnutím maximálnej bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých účastníkov podujatia od bežcov, dobrovoľníkov, sprievodných tímov, partnerov podujatia, dodávateľov a tiež prípadných divákov. O všetkých zmenách budeme registrovaných bežcov aj dobrovoľníkov včas informovať formou emailu.

4. CHCEM BEŽAŤ INÚ TRAŤ, NEŽ NA AKÚ SOM SA REGISTROVAL/A. MÔŽEM BEŽAŤ INÚ TRAŤ?

Nie, od roku 2022 definitívne organizátor STEFANIK TRAIL podujatí neumožňuje zmenu trasy po vykonaní platnej registrácie.

ALE! Umožňujeme, aby ste si svoje zaregistrované údaje už zaplateného behu prepísali vo vlastnej registrácii do 14.5.2023 do polnoci. Takúto registráciu môžete predať/darovať po vlastnej línii a do polnoci 30.4.2022 si môžete zakúpiť štartovné na inú z ponúkaných trás podujatia STEFANIK TRAIL MARATHON (20.5.2023).

5. SOM AKTUÁLNE UŽ ZAREGISTROVANÝ/Á, ŠTARTOVNÉ MÁM UHRADENÉ, ALE VIEM, ŽE SA NEBUDEM MÔCŤ ZÚČASTNIŤ PODUJATIA V AKTUÁLNOM PLATNOM TERMÍNE. AKÉ SÚ MOJE ĎALŠIE MOŽNOSTI?

SAMOOBSLUHA ZADARMO – V prípade neúčasti bežca je možné previesť štartové číslo na inú osobu samoobslužne, ak je zmena štartujúceho vykonaná priamo v registračnom formulári do 10. mája 2022 (podujatie STEFANIK TRAIL MARATHON) alebo do 14. mája 2023 (podujatie STEFANIK TRAIL MARATHON), resp. do iného termínu ukončenia registrácie, pokiaľ bude ukončenie registrácie organizátorom určené na nový neskorší alternatívny termín. Do procesu finančného vyrovnania medzi odstupujúcim bežcom a bežcom, na ktorého je prevedená pôvodná registrácia, organizátor žiadnym spôsobom nevstupuje. Ochorenie, zranenie bežca, rodinného príslušníka, resp. iná rodinná, či profesijná udalosť nie sú dôvodom na nárokovanie vrátenia štartovného.

6. RÁD BY SOM PONÚKOL/A REGISTRÁCIU NIEKOMU INÉMU. JE TO MOŽNÉ?

S ASISTENCIOU ZA 15€ PREVODOM NA ÚČET – Áno, je to možné. Ak sa bežec rozhodne previesť svoju registráciu niekomu inému, je potrebné, aby zaslal/a žiadosť o prevod registrácie E-mailom na adresu registracia@stefaniktrail.sk. V žiadosti je potrebné uviesť tieto 3 informácie:

A/ e-mail adresu na koho je aktuálne registrácia vedená,

B/ kód z poukazu zakúpeného v predpredaj.sk,

C/ e-mail adresu na ktorú má byť registrácia prevedená

V prípade podujatia STEFANIK TRAIL MARATHON je možné túto žiadosť zaslať najneskôr zaslať najneskôr do 15. mája 2023. Po tomto termíne túto zmenu nemožno realizovať s kapacitných dôvodov, kedy sa už sústredíme len na samotné zabezpečenie pretekov.
Asistent Vám zašle IBAN/číslo účtu kam poplatok zaplatíte. Po prijatí platby bude zmena asistentom zadministrovaná v čo najkratšom čase.
Pri prevode, z dôvodu ochrany osobných údajov, budú vymazané všetky údaje pôvodnej registrácie. O uskutočnení prevodu budeme obe strany následne informovať.

7. ZAPLATIL/A SOM ŠTARTOVNÉ, ALE NEMÔŽEM SA PODUJATIA ZÚČASTNIŤ. MÔŽE MI ORGANIZÁTOR VRÁTIŤ ŠTARTOVNÉ?

Nie. Podujatie STEFANIK TRAIL dlhodobo štartovný poplatok nevracia z dôvodov fixných nákladov zabezpečenia podujatia, ktoré vznikajú počas celého roku príprav podujatia, nie len pred jeho bezprostredným začiatkom. Organizátor však dlhodobo ponúka svojim klientom možnosť prevodu registrácie na iného bežca až do posledného dňa registrácie podujatia (viď bod 5. a 6.).

Dôvodom na vrátenie, či presun poplatku na iné podujatie/termín je pohreb blízkeho člena rodiny (otec, matka, súrodenec, syn, dcéra bežca) v týždni pred, resp. v týždni po termíne podujatia, prípadne tehotenstvo registrovanej bežkyne, resp. členky štafety. Každú žiadosť tohto druhu musí žiadateľ zaslať organizátorovi písomne na emailovú adresu registracia@stefaniktrail.sk. Je potrebné, aby žiadosť obsahovala kontaktné mobilné telefónne číslo žiadateľa. Žiadosť bude následne čo najskôr individuálne riešená rozhovorom a e-mailovou komunikáciou medzi žiadateľom a organizátorom.

8. ZAREGISTROVAL SOM SA CEZ PREDPREDAJ.SK ALE NEVIDÍM SA NA ŠTARTOVEJ LISTINE. ČO SA STALO A KEDY SA NA ŠTARTOVEJ LISTINE UVIDÍM?

Na predpredaj.sk si kupujete len štartovné s prideleným jedinečným kódom na nasledujúcu registráciu. Na predpredaj.sk teda neprebieha registrácia ale len kúpa štartovného.

Presný postup registrácie je popísaný na https://www.stefaniktrail.sk/sk/ako-sa-registrovat/. Stáva sa, že si bežec zakúpi štartovné, pričom vyplní údaje potrebné pre kúpu štartovného (na predpredaj.sk) a mylne sa považuje za zaregistrovaného. Po zakúpení štartovného však dostane e-mailom len poukaz a jedinečný kód, oprávňujúci zúčastniť sa preteku. Štartovné/poukaz môže kúpiť nielen bežec, ale aj iná osoba, ktorá ho môže ďalej darovať. Samotná registrácia bežca/štafety je od zakúpenia štartovného oddelená. Registrácia po zakúpení štartovného/poukazu začína na https://registracia.stefaniktrail.sk/ticket/register. Bežec na ňu použije jedinečný kód zo zakúpeného poukazu. Po úvodnom zadaní kódu a e-mailu bežca, príde bežcovi email s prihlasovacím linkom. Na tento link bežec klikne a ďalej už je registrácia konkrétneho bežca/štafety jednoduchá. Po vyplnení všetkých povinných údajov v registračnom formulári sa do 15 minút objaví bežec/štafeta na aktualizovanej štartovej listine tu https://registracia.stefaniktrail.sk/competition. Ak bežec postupoval v súlade s touto inštrukciou a napriek tomu na štartovke nenašiel svoje meno alebo meno štafety ani do 24 hodín po ukončení registrácie, musí kontaktovať organizátora písomne na registracia@stefaniktrail.sk.

9. ZAPLATIL/A SOM ZA LÍSTOK NA PREDPREDAJ.SK. PRIŠIEL MI EMAIL A ZAREGISTROVAL/A SOM SA NA WEBE, ALE REGISTRÁCIA NEFUNGUJE. ČO MÁM ROBIŤ?

Presný postup registrácie je popísaný na https://www.stefaniktrail.sk/sk/ako-sa-registrovat/. Stáva sa, že si bežec zakúpi štartovné, pričom vyplní údaje potrebné pre predaj štartovného (na predpredaj.sk) a mylne sa považuje za zaregistrovaného. Po zakúpení štartovného však dostane e-mailom len poukaz a jedinečný kód, oprávňujúci zúčastniť sa preteku. Štartovné/poukaz môže kúpiť nielen bežec, ale aj iná osoba, ktorá ho môže ďalej darovať. Samotná registrácia bežca/štafety je od zakúpenia poukazu oddelená. Registrácia po zakúpení štartovného/poukazu začína na https://registracia.stefaniktrail.sk/ticket/register. Bežec na ňu použije jedinečný kód zo zakúpeného poukazu. Po úvodnom zadaní kódu a e-mailu bežca, príde bežcovi e-mail s prihlasovacím linkom. Na tento link bežec klikne a ďalej už je registrácia konkrétneho bežca/štafety jednoduchá. Po vyplnení všetkých povinných údajov v registračnom formulári sa do 15 minút objaví bežec/štafeta na aktualizovanej štartovej listine tu https://registracia.stefaniktrail.sk/competition. Ak bežec postupoval v súlade s touto inštrukciou a napriek tomu na štartovke nenašiel svoje meno alebo meno štafety ani do 24 hodín po ukončení registrácie, musí kontaktovať organizátora písomne na registracia@stefaniktrail.sk.

10. ZAREGISTROVAL/A SOM SA CEZ PREDPREDAJ.SK. PRIŠIEL MI EMAIL S REGISTRAČNÝM ČÍSLOM, NO KEĎ SOM HO ZADAL DO REGISTRÁCIE, VYPÍSALO MI, ŽE LÍSTOK UŽ BOL MEDZIČASOM ZAREGISTROVANÝ. ČO MÁM ROBIŤ?

Stáva sa, že už ste registráciu správne začali, ale nedokončili a potrebujete registráciu doplniť, alebo aktualizovať. V takom prípade sa musíte prihlásiť s email adresou s ktorou ste registráciu pridávali na adrese https://registracia.stefaniktrail.sk/login Ak sa neviete prihlásiť s email adresou a lístok už bol medzičasom zaregistrovaný, kontaktujte nás e-mailom na adrese registracia@stefaniktrail.sk

11. KEĎ CHCEM ZADAŤ PRI REGISTRÁCII KÓD, KTORÝ SOM DOSTALA Z PREDPREDAJ.SK, TAK MI VYPÍŠE ŽE KÓD LÍSTKA JE NEPLATNÝ. ČO MÁM ROBIŤ?

Najčastejšie sa stáva, že pri zadávaní kódu poukazu dôjde k preklepu. Preto sa uistite, že ste vyplnili správny kód poukazu. Dostali ste ho e-mailom po zakúpení štartovného na predpredaj.sk Ak sa situácia napriek tomu opakuje, kontaktujte nás e-mailom na adrese registracia@stefaniktrail.sk – prosím, uveďte kód poukazu ktorý sa pokúšate zadať.

12. AKO ČASTO SA AKTUALIZUJE ŠTARTOVÁ LISTINA?

Štartovná listina sa aktualizuje každých 15 minút.

13. V REGISTRÁCII SOM UROBIL/A PREKLEP V PRIEZVISKU, MÔŽETE MI TO OPRAVIŤ PROSÍM?

Za správne vloženie informácií do registračného formulára zodpovedá len registrovaný bežec. Je nám ľúto, ale nedisponujeme kapacitami na opravovanie preklepov bežcov. Ten kto spravuje vašu registráciu (vy, alebo niekto iný) sa môže jednoducho a kedykoľvek prihlásiť na https://registracia.stefaniktrail.sk/login a chybu v registrácii opraviť. Tá sa po najbližšej aktualizácii štartovej listiny dostane aj tam. Najneskôr do 15 minút od vykonania zmeny.

14. V PRÍPADE PODUJATIA STEFANIK TRAIL MARATHON (20.5.2023) JE MOŽNÉ KÚPIŤ LÍSTOK NA AUTOBUS Z BRATISLAVY NA ŠTART DO SOLOŠNICE ALEBO NA ŠTART NA PEZINSKEJ BABE?

Autobusovú dopravu na štarty podujatia STEFANIK TRAIL MARATHON (20.5.2023) si môžu zakúpiť najneskôr do 15. mája 2023 len bežci STM 42 (štart Sološnica), STM 22 (štart Pezinská Baba), STM 22 NORDIC WALKING. Autobusy nie sú určené pre pretekárov STM 22 DOGTREKKING. Informácie o pristavení autobusov a o termínoch zakúpenia lístkov na autobus sú súčasťou obsahu webovej stránky stefaniktrail.sk. Lístky na autobus NIE SÚ súčasťou štartovného, je nutné si ich zakúpiť zvlášť.

15. KÚPIL/A SOM SI LÍSTOK NA AUTOBUS. KDE SA MÁM NAŇ REGISTROVAŤ?

Na jazdu autobusom na štart nepotrebujete extra registráciu. Povinne si však musíte lístok, ktorý ste obdržali e-mailom, vytlačiť a priniesť so sebou do autobusu, alebo aspoň priniesť elektronický doklad o jeho kúpe. Pred nástupom sa ním preukážete organizátorovi.

16. KÚPIL/A SOM SI REGISTRÁCIU. V DEŇ XY SOM USKUTOČNIL/A PLATBU KARTOU. DODNES NIE SOM NA ZAČIATKU ZOZNAMU. ČO SA STALO?

Registrácia sa nekupuje! Kupuje sa štartovné a s potvrdením o kúpe štartovného vám pride e-mail, kde je registračný kód, ktorý použijete v procese registrácie. Následne podľa inštrukcií na web stránke stefaniktrail.sk v sekcii “Ako sa registrovať”, bude vaše meno zverejnené na zozname (štartovej listine). Mená na zozname štartovej listiny sa zapisujú podľa abecedy.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER PRE VAŠE ZDRAVIE

PARTNER VAŠEJ RODINY

PARTNERI

PROJEKT PODPORILI

MEDIÁLNI PARTNERI