Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

Instagram

FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. ČO SA STANE AK PANDÉMIA COVID 19 SKOMPLIKUJE REALIZÁCIU PODUJATÍ STEFANIK TRAIL 2022?

Podujatia sa nebudú rušiť. Preložia sa na nové termíny. Všetci registrovaní bežci a tímy pre rok 2020 a 2021 budú automaticky považovaní za zaregistrovaných pre ročník 2022. Ich registrácia bude platná a nebudú musieť pre registráciu na rok 2022 už vykonať žiaden dodatočný administratívny úkon. Finančné prostriedky z registrácií na pôvodné termíny sa nebudú vracať, budú však v plnej miere investované do organizácie podujatí v náhradných termínoch.

2. KDE SI MÁM KÚPIŤ ŠTARTOVNÉ NA PODUJATIE STEFANIK TRAIL MARATHON (28.5.2022)?

Štartovné na podujatie 28.5.2022 kúpiš na predpredaj.sk

3. KDE SI MÁM KÚPIŤ ŠTARTOVNÉ NA PODUJATIE STEFANIK TRAIL ŠTAFETY (23.9.2022)?

Štartovné na podujatie 23.9.2022 kúpiš na predpredaj.sk

4. JE MOŽNÉ, ŽE SA BUDÚ PODUJATIA KONAŤ AJ ZA OBMEDZENÝCH PODMIENOK PODĽA PANDEMICKÝCH NARIADENÍ VLÁDY SR?

Áno, obe podujatia je možné uskutočniť v pôvodných termínoch pri čiastočných obmedzeniach (ako v roku 2022). Vývoj a závažnosť pandemickej situácie však nevieme predvídať a tak máme v zálohe aj variant presunu dátumov podujatí na iný termín. Našou maximálnou snahou je uskutočniť podujatia v pôvodných termínoch.

5. ČO PRESNE VYPLÝVA Z BODU 4 PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA, BEŽCOV, DOBROVOĽNÍKOV A PARTNEROV?

Vyplýva z toho jediné dôležité, že všetky opatrenia a organizačné zmeny budú vykonané v súvislosti s dosiahnutím maximálnej bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých účastníkov podujatia od bežcov, dobrovoľníkov, sprievodných tímov, partnerov podujatia, dodávateľov a tiež prípadných divákov. O všetkých zmenách budeme registrovaných bežcov aj dobrovoľníkov včas informovať formou emailu.

6. CHCEM BEŽAŤ INÚ TRAŤ, NEŽ NA AKÚ SOM SA REGISTROVAL/A. MÔŽEM BEŽAŤ INÚ TRAŤ?

Nie, od roku 2022 definitívne organizátor STEFANIK TRAIL podujatí neumožňuje zmenu trasy po vykonaní platnej registrácie.

ALE! Umožňujeme, aby ste si svoje zaregistrované údaje už zaplateného behu prepísali vo vlastnej registrácii do 10.5.2022 do polnoci. Takúto registráciu môžete predať/darovať po vlastnej línii a do polnoci 30.4.2022 si môžete zakúpiť štartovné na inú z ponúkaných trás podujatia STEFANIK TRAIL MARATHON (28.5.2022).

7. SOM AKTUÁLNE UŽ ZAREGISTROVANÝ/Á, ŠTARTOVNÉ MÁM UHRADENÉ, ALE VIEM, ŽE SA NEBUDEM MÔCŤ ZÚČASTNIŤ PODUJATIA V AKTUÁLNOM PLATNOM TERMÍNE. AKÉ SÚ MOJE ĎALŠIE MOŽNOSTI?

SAMOOBSLUHA ZADARMO – V prípade neúčasti bežca je možné previesť štartové číslo na inú osobu samoobslužne, ak je zmena štartujúceho vykonaná priamo v registračnom formulári do 10. mája 2022 (podujatie STEFANIK TRAIL MARATHON) alebo do 10. septembra 2022 (STEFANIK TRAIL 140 ŠTAFETA), resp. do iného termínu ukončenia registrácie, pokiaľ bude ukončenie registrácie organizátorom určené na nový neskorší alternatívny termín. Do procesu finančného vyrovnania medzi odstupujúcim bežcom/štafetou a bežcom/štafetou, na ktorú je prevedená pôvodná registrácia, organizátor žiadnym spôsobom nevstupuje. Ochorenie, zranenie bežca (jednotlivca, či člena štafety), rodinného príslušníka, resp. iná rodinná, či profesijná udalosť nie sú dôvodom na nárokovanie vrátenia štartovného.

8. RÁD BY SOM PONÚKOL/A REGISTRÁCIU NIEKOMU INÉMU. JE TO MOŽNÉ?

S ASISTENCIOU ZA 15€ PREVODOM NA ÚČET – Áno, je to možné. Ak sa bežec rozhodne previesť svoju registráciu niekomu inému, je potrebné, aby zaslal/a žiadosť o prevod registrácie E-mailom na adresu registracia@stefaniktrail.sk. V žiadosti je potrebné uviesť tieto 3 informácie:

A/ e-mail adresu na koho je aktuálne registrácia vedená,

B/ kód z poukazu zakúpeného v predpredaj.sk,

C/ e-mail adresu na ktorú má byť registrácia prevedená

V prípade podujatia STEFANIK TRAIL MARATHON je možné túto žiadosť zaslať najneskôr do 10. mája 2022. V prípade podujatia STEFANIK TRAIL 140 ŠTAFETA je možné túto žiadosť zaslať najneskôr do 10. septembra 2022.

Asistent Vám zašle IBAN/číslo účtu kam poplatok zaplatíte. Po prijatí platby bude zmena asistentom zadministrovaná v čo najkratšom čase.

Pri prevode, z dôvodu ochrany osobných údajov, budú vymazané všetky údaje pôvodnej registrácie. O uskutočnení prevodu budeme obe strany následne informovať.

9. ZAPLATIL/A SOM ŠTARTOVNÉ, ALE NEMÔŽEM SA PODUJATIA ZÚČASTNIŤ. MÔŽE MI ORGANIZÁTOR VRÁTIŤ ŠTARTOVNÉ?

Nie. Podujatie STEFANIK TRAIL dlhodobo štartovný poplatok nevracia z dôvodov fixných nákladov zabezpečenia podujatia, ktoré vznikajú počas celého roku príprav podujatia, nie len pred jeho bezprostredným začiatkom. Organizátor však dlhodobo ponúka svojim klientom možnosť prevodu registrácie na iného bežca až do posledného dňa registrácie podujatia (viď bod 7. a 8.).

Dôvodom na vrátenie, či presun poplatku na iné podujatie/termín je pohreb blízkeho člena rodiny (otec, matka, súrodenec, syn, dcéra bežca) v týždni pred, resp. v týždni po termíne podujatia, prípadne tehotenstvo registrovanej bežkyne, resp. členky štafety. Každú žiadosť tohto druhu musí žiadateľ zaslať organizátorovi písomne na emailovú adresu registracia@stefaniktrail.sk. Je potrebné, aby žiadosť obsahovala kontaktné mobilné telefónne číslo žiadateľa. Žiadosť bude následne čo najskôr individuálne riešená rozhovorom a e-mailovou komunikáciou medzi žiadateľom a organizátorom.

10. ZAREGISTROVAL SOM SA CEZ PREDPREDAJ.SK ALE NEVIDÍM SA NA ŠTARTOVEJ LISTINE. ČO SA STALO A KEDY SA NA ŠTARTOVEJ LISTINE UVIDÍM?

Na predpredaj.sk si kupujete len štartovné s prideleným jedinečným kódom na nasledujúcu registráciu. Na predpredaj.sk teda neprebieha registrácia ale len kúpa štartovného.

Presný postup registrácie je popísaný na https://www.stefaniktrail.sk/sk/ako-sa-registrovat/. Stáva sa, že si bežec zakúpi štartovné, pričom vyplní údaje potrebné pre kúpu štartovného (na predpredaj.sk) a mylne sa považuje za zaregistrovaného. Po zakúpení štartovného však dostane e-mailom len poukaz a jedinečný kód, oprávňujúci zúčastniť sa preteku. Štartovné/poukaz môže kúpiť nielen bežec, ale aj iná osoba, ktorá ho môže ďalej darovať. Samotná registrácia bežca/štafety je od zakúpenia štartovného oddelená. Registrácia po zakúpení štartovného/poukazu začína na https://registracia.stefaniktrail.sk/ticket/register. Bežec na ňu použije jedinečný kód zo zakúpeného poukazu. Po úvodnom zadaní kódu a e-mailu bežca, príde bežcovi email s prihlasovacím linkom. Na tento link bežec klikne a ďalej už je registrácia konkrétneho bežca/štafety jednoduchá. Po vyplnení všetkých povinných údajov v registračnom formulári sa do 15 minút objaví bežec/štafeta na aktualizovanej štartovej listine tu https://registracia.stefaniktrail.sk/competition. Ak bežec postupoval v súlade s touto inštrukciou a napriek tomu na štartovke nenašiel svoje meno alebo meno štafety ani do 24 hodín po ukončení registrácie, musí kontaktovať organizátora písomne na registracia@stefaniktrail.sk.

11. ZAPLATIL/A SOM ZA LÍSTOK NA PREDPREDAJ.SK. PRIŠIEL MI EMAIL A ZAREGISTROVAL/A SOM SA NA WEBE, ALE REGISTRÁCIA NEFUNGUJE. ČO MÁM ROBIŤ?

Presný postup registrácie je popísaný na https://www.stefaniktrail.sk/sk/ako-sa-registrovat/. Stáva sa, že si bežec zakúpi štartovné, pričom vyplní údaje potrebné pre predaj štartovného (na predpredaj.sk) a mylne sa považuje za zaregistrovaného. Po zakúpení štartovného však dostane e-mailom len poukaz a jedinečný kód, oprávňujúci zúčastniť sa preteku. Štartovné/poukaz môže kúpiť nielen bežec, ale aj iná osoba, ktorá ho môže ďalej darovať. Samotná registrácia bežca/štafety je od zakúpenia poukazu oddelená. Registrácia po zakúpení štartovného/poukazu začína na https://registracia.stefaniktrail.sk/ticket/register. Bežec na ňu použije jedinečný kód zo zakúpeného poukazu. Po úvodnom zadaní kódu a e-mailu bežca, príde bežcovi e-mail s prihlasovacím linkom. Na tento link bežec klikne a ďalej už je registrácia konkrétneho bežca/štafety jednoduchá. Po vyplnení všetkých povinných údajov v registračnom formulári sa do 15 minút objaví bežec/štafeta na aktualizovanej štartovej listine tu https://registracia.stefaniktrail.sk/competition. Ak bežec postupoval v súlade s touto inštrukciou a napriek tomu na štartovke nenašiel svoje meno alebo meno štafety ani do 24 hodín po ukončení registrácie, musí kontaktovať organizátora písomne na registracia@stefaniktrail.sk.

12. ZAREGISTROVAL/A SOM SA CEZ PREDPREDAJ.SK. PRIŠIEL MI EMAIL S REGISTRAČNÝM ČÍSLOM, NO KEĎ SOM HO ZADAL DO REGISTRÁCIE, VYPÍSALO MI, ŽE LÍSTOK UŽ BOL MEDZIČASOM ZAREGISTROVANÝ. ČO MÁM ROBIŤ?

Stáva sa, že už ste registráciu správne začali, ale nedokončili a potrebujete registráciu doplniť, alebo aktualizovať. V takom prípade sa musíte prihlásiť s email adresou s ktorou ste registráciu pridávali na adrese https://registracia.stefaniktrail.sk/login Ak sa neviete prihlásiť s email adresou a lístok už bol medzičasom zaregistrovaný, kontaktujte nás e-mailom na adrese registracia@stefaniktrail.sk

13. KEĎ CHCEM ZADAŤ PRI REGISTRÁCII KÓD, KTORÝ SOM DOSTALA Z PREDPREDAJ.SK, TAK MI VYPÍŠE ŽE KÓD LÍSTKA JE NEPLATNÝ. ČO MÁM ROBIŤ?

Najčastejšie sa stáva, že pri zadávaní kódu poukazu dôjde k preklepu. Preto sa uistite, že ste vyplnili správny kód poukazu. Dostali ste ho emailom po zakúpení štartovného na predpredaj.sk Ak sa situácia napriek tomu opakuje, kontaktujte nás e-mailom na adrese registracia@stefaniktrail.sk – prosím, uveďte kód poukazu ktorý sa pokúšate zadať.

14. AKO ČASTO SA AKTUALIZUJE ŠTARTOVÁ LISTINA?

Štartovná listina sa aktualizuje každých 15 minút.

15. V REGISTRÁCII SOM UROBIL/A PREKLEP V PRIEZVISKU, MÔŽETE MI TO OPRAVIŤ PROSÍM?

Za správne vloženie informácií do registračného formulára zodpovedá len registrovaný bežec. Je nám ľúto, ale nedisponujeme kapacitami na opravovanie preklepov bežcov. Ten kto spravuje vašu registráciu (vy, alebo niekto iný) sa môže jednoducho a kedykoľvek prihlásiť na https://registracia.stefaniktrail.sk/login a chybu v registrácii opraviť. Tá sa po najbližšej aktualizácii štartovej listiny dostane aj tam. Najneskôr do 15 minút od vykonania zmeny.

16. ZAREGISTROVALI SME SA NA PODUJATIE STEFANIK TRAIL 140 ŠTAFETA (23.9.2022) S TROMI BEŽCAMI, ALE NEVIDÍME NÁŠ TÍM NA ŠTARTOVEJ LISTINE. NEFUNGUJE VÁM TO?

Funguje. Ale predpísaný minimálny počet členov tímov na trase je 4. Maximálny počet je 7 členov. Len takto (od 4 do 7 členov v 1 tíme) zapísané štafety sú platne zaregistrované. Štafete len s 3 registrovanými bežcami nebude umožnené štartovať. Po doplnení 4-tého člena tímu sa váš tím zobrazí na štartovej listine.

17. V PRÍPADE PODUJATIA STEFANIK TRAIL MARATHON (28.5.2022) JE MOŽNÉ KÚPIŤ LÍSTOK NA AUTOBUS Z BRATISLAVY NA ŠTART DO SOLOŠNICE A NA ŠTART NA PEZINSKEJ BABE?

Autobusovú dopravu na štarty podujatia STEFANIK TRAIL MARATHON (28.5.2022) si môžu zakúpiť najneskôr do 10. mája 2022 len bežci STM 44 (štart Sološnica), STM 24 (štart Pezinská Baba), STM 21 NORDIC WALKING. Autobusy nie sú určené pre pretekárov STM ŠTAFETA 20+24 a STM 21 DOGTREKKING. Informácie o pristavení autobusov a o termínoch zakúpenia lístkov na autobus sú súčasťou obsahu webovej stránky stefaniktrail.sk. Lístky na autobus NIE SÚ súčasťou štartovného, je nutné si ich zakúpiť zvlášť.

18. CHCEM VÁS POPROSIŤ O HESLO NA REGISTRÁCIU. NESTIHOL/A SOM PRIHLÁSIŤ ČLENOV ŠTAFETY, IBA NÁZOV ŠTAFETY A KAPITÁNA ŠTAFETY. KEĎ TO TERAZ SKÚŠAM, TAK MI PÍŠE, ŽE KÓD LÍSTKU UŽ JE POUŽITÝ.

Registráciu viete kedykoľvek upraviť, doplniť, zmeniť. Musíte sa iba prihlásiť na adrese https://registracia.stefaniktrail.sk/login tam zadáte iba email adresu, s ktorou ste vykonali registráciu. Na email vám príde prihlasovací link a následne môžete doplniť, alebo upraviť všetko čo potrebujete. Zmeny sa zobrazia na štartovej listine najneskôr do 15 minút. Pozor! Na štartovej listine sa zobrazujú iba štafety, ktoré majú zaregistrovaný minimálny povinný počet bežcov, majú zadaný názov štafety a majú určeného kapitána štafety.

19. KÚPIL/A SOM SI LÍSTOK NA AUTOBUS. KDE SA MÁM NAŇ REGISTROVAŤ?

Na jazdu autobusom na štart/y nepotrebuješ extra registráciu. Povinne si však musíš lístok, ktorý si obdržal/a emailom, vytlačiť a priniesť so sebou do autobusu, alebo aspoň priniesť elektronický doklad o jeho kúpe. Pred nástupom sa ním preukážeš organizátorovi.

20. KÚPIL/A SOM SI REGISTRÁCIU. V DEŇ XY SOM USKUTOČNIL/A PLATBU KARTOU. DODNES NIE SOM NA ZAČIATKU ZOZNAMU. ČO SA STALO?

Registrácia sa nekupuje! Kupuje sa štartovné a s potvrdením o kúpe štartovného ti pride email, kde je registračný kód, ktorý použiješ v procese registrácie. Následne podľa inštrukcií na web stránke stefaniktrail.sk v sekcii “ako sa registrovať”, bude tvoje meno, alebo meno štafety zverejnené na zozname (štartovej listine). Mená na zozname štartovej listiny sa zapisujú podľa abecedy.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER PRE VAŠE ZDRAVIE

PARTNER PITNÉHO REŽIMU

PARTNERI

PROJEKT PODPORILI

MEDIÁLNI PARTNERI