Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

Instagram

REGISTRÁCIA JE SPUSTENÁ!
ZAREGISTRUJ SVOJE KÚPENÉ ŠTARTOVNÉ A ČOSKORO SA UVIDÍŠ NA ŠTARTOVKE.
POZVI AJ SVOJICH PRIATEĽOV!

AKO SA REGISTROVAŤ?

KROK 1: KÚP ŠTARTOVNÉ

Kúp si “poukaz”
s jedinečným registračným
“kódom” na predpredaj.sk

KROK 2: VLOŽ ÚDAJE

Použi “kód” z poukazu
a registruj seba / pacera
/ štafetu do formulára.

KROK 3: PREZENTUJ SA

Odovzdaj dokumenty
a vyzdvihni štartový
balík na štarte.

V prípade problémov v kroku 1., píš na info@predpredaj.sk, volaj +421 2 577 85 500, Pondelok – Piatok, 08:30 – 16:00 hod

Všetky vaše otázky ďalších krokov registrácie smerujte výhradne na adresu registracia@stefaniktrail.sk. Dobrovoľníci vám na tejto adrese veľmi radi a ochotne pomôžu.

INFORMÁCIA PRE FIRMY:
Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu o zakúpení poukazu na registráciu je aj účtovný doklad.

Ak je z administratívnych, resp. iných dôvodov vo vašej spoločnosti možné realizovať platbu len “na faktúru”,
kontaktujte nás na martin.urbanik@gmail.com.


ŠTARTOVNÉ (ÚČASTNÍCKY POPLATOK)

NEÚČASŤ NA PODUJATÍ

V prípade neúčasti bežca je možné previesť štartové číslo na inú osobu, ak je zmena štartujúceho vykonaná priamo v registračnom formulári do 10. mája 2022 v prípade behov v rámci STEFANIK TRAIL MARATHON podujatia (28.5.2022) a do 10. septembra v prípade STEFANIK TRAIL 140 ŠTAFETA podujatia (23.-24.9.2022). V prípade, že odstupujúci bežec / štafeta nepožiada o prevedenie účastníckeho poplatku na inú osobu / štafetu, nebude možné tieto prostriedky vrátiť odstupujúcemu bežcovi / štafete.

 

USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO REGISTRÁCIU UZAVRIEŤ ALEBO KEDYKOĽVEK UPRAVIŤ PODMIENKY REGISTRÁCIE POKIAĽ SI TO BUDE VYŽADOVAŤ SITUÁCIA (napríklad naplnenie limitov bežcov apod.)

 

KÚPA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Lístok na autobus na štart sa DÁ kúpiť len pre tieto preteky: STM 44, STM 24, STM 21 NORDIC WALKING

Lístok na autobus na štart sa NEDÁ kúpiť pre tieto preteky: STM ŠTAFETA 20+24, STM 21 DOG TREKKING, ST 140 ŠTAFETA

Informáciu o čase pristavenia a mieste nástupu do autobusov nájdete na podstránkach jednotlivých pretekov.

Lístky na autobus je možné zakúpiť TU.

 

PREZENTÁCIA NA ŠTARTE, ALEBO V PREDAJNI RUNNINGPRO.SK

Toto pravidlo môže byť zmenené podľa vývoja pandemickej situácie a s ňou súvisiacich aktuálnych nariadeniach vlády Slovenskej republiky a príslušných inštitúcií. Finálna úprava tohto pravidla bude s inými aktuálnymi správami poslaná účastníkom STEFANIK TRAIL podujatí formou e-mailu najneskôr 14 dní pred štartom ich podujatia.

Povinnú prezentáciu musia všetci bežci pretekári aj štafety absolvovať na mieste štartu v časoch na to presne určených. Odporúčame bežcom prísť na štart na úvod povinnej prezentácie, tj. od 06:30 v Sološnici 28.5.2022, resp. od 07:30 na Pezinskej Babe 28.5.2022, resp. od 19:30 na Bradle 23.9.2022!

Odporúčame všetkým účastníkom čo najskôr sa prezentovať, nakoľko žiaden hromadný štart nebude pre prípadný nápor bežcov na prezentácii na poslednú chvíľu odkladaný a všetky preteky odštartujú v presne stanovenom čase.

Každý pretekár bez výnimky a rozdielu pretekov, je povinný priniesť na prezentáciu pred štartom (resp. pri vyzdvihnutí štartového čísla) Prehlásenie pretekára (SK), alebo Runners proclamation (EN) a odovzdať ich organizátorom. Bez odovzdania týchto dokumentov nebude žiadnemu bežcovi vydané štartové číslo a ten nebude môcť štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku. V prípade, že tieto dokumenty neprinesie pretekár pred štartom na prezentáciu, dostane na podpis dokumenty s rovnakým znením a hromadnou podpisovou listinou.

 

POZOR!!!

Bežci všetkých trás podujatia STEFANIK TRAIL MARATHON (28.5.2022) s trvalým bydliskom v Bratislave, sú povinní vykonať prezentáciu (prevzatie štartového čísla, odovzdanie všetkých povinných podpísaných dokumentov a prehlásení) v čase 2 týždne pred štartom pretekov v bežeckej predajni RunningPro.sk . V prípade, že tak neurobia, budú musieť pred štartom počkať na odprezentovanie všetkých bežcov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Bratislave. Ostatní bežci absolvujú prezentáciu na mieste štartu..

 

VEĽMI DÔLEŽITÉ!

Toto pravidlo môže byť zmenené podľa vývoja pandemickej situácie a s ňou súvisiacich aktuálnych nariadeniach vlády Slovenskej republiky a príslušných inštitúcií. Finálna úprava tohto pravidla bude s inými aktuálnymi správami poslaná účastníkom podujatí STEFANIK TRAIL 2022 formou e-mailu najneskôr 14 dní pred štartom.

KTO OSOBNE NEPREJDE PREZENTÁCIOU BEZPROSTREDNE PRED ŠTARTOM, NEMÔŽE NASTÚPIŤ NA ŠTART! NIE JE MOŽNÉ NEDOSTAVIŤ SA NA PREZENTÁCIU NA MIESTE ŠTARTU OSOBNE A POSLAŤ ZA SEBA NÁHRADNÍKA ČI PRIATEĽA! KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINNÝ MAŤ PRI SEBE OBČIANSKY PREUKAZ, KARTU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE A PREUKÁZAŤ SA NIMI V MIESTE PREZENTÁCIE. V OPAČNOM PRÍPADE NEBUDE PREZENTÁCIA PLATNÁ A ŠTART TEJTO OSOBE NEBUDE UMOŽNENÝ BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO. Týka sa každého bežca jednotlivca a aspoň jedného priameho člena každého štafetového tímu.

 

Predmetom prezentácie na štarte bude…

  • Vyzdvihnutie štartových balíčkov vrátane štartových čísiel, prípadne čipov
  • Vyzdvihnutie označení sprievodných áut. Sprievodné autá sú dovolené len pre bežcov štafiet.
  • Podpis prehlásenia a dobrom zdravotnom stave a o dôkladnom oboznámení sa s trasou a s podmienkami účasti.
  • Podpis prehlásenia o plnej zodpovednosti za škodu na zdraví a veciach počas pretekov aj po nich.
  • Odovzdanie batožiny bežcov (na štarte) pre jej odvoz do cieľa pretekov. Len jedna taška či ruksak! Prevoz batožiny organizátor nezabezpečuje pre bežcov štafiet podujatia STEFANIK TRAIL 140 ŠTAFETA (23.-24.9.2022). Prevoz batožiny STM ŠTAFETA 20+24 (28.5.2022) organizator realizuje len do cieľa podujatia do amfiteátra v Rači (nie na Pezinskú Babu v mieste výmeny štafiet).
  • Možnosť darovať dobrovoľný príspevok vhodením do na to určenej zapečatenej nádoby. Takto zozbierané finančné príspevky budú v cieli zrátané a budú poskytnuté na charitu. Presný účel bude do termínu ukončenia registrácie upresnený na tomto mieste a na facebook stránke STEFANIK TRAIL.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER PRE VAŠE ZDRAVIE

PARTNER PITNÉHO REŽIMU

PARTNERI

PROJEKT PODPORILI

MEDIÁLNI PARTNERI