Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

Instagram

REGISTRÁCIA JE SPUSTENÁ!
ZAREGISTRUJ SVOJE KÚPENÉ ŠTARTOVNÉ A ČOSKORO SA UVIDÍŠ NA ŠTARTOVKE.
POZVI AJ SVOJICH PRIATEĽOV!

AKO SA REGISTROVAŤ?

KROK 1: KÚP ŠTARTOVNÉ

Kúp si “poukaz”
s jedinečným registračným
“kódom” na predpredaj.sk

KROK 2: VLOŽ ÚDAJE

Použi “kód” z poukazu
a registruj seba / pacera
/ štafetu do formulára.

KROK 3: PREZENTUJ SA

Odovzdaj dokumenty
a vyzdvihni štartový
balík na štarte.

V prípade problémov v kroku 1., píš na info@predpredaj.sk, volaj +421 2 577 85 500, Pondelok – Piatok, 08:30 – 16:00 hod

Všetky vaše otázky ďalších krokov registrácie smerujte výhradne na adresu registracia@stefaniktrail.sk. Dobrovoľníci vám na tejto adrese veľmi radi a ochotne pomôžu.

INFORMÁCIA PRE FIRMY:
Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu o zakúpení poukazu na registráciu je aj účtovný doklad.

Ak je z administratívnych, resp. iných dôvodov vo vašej spoločnosti možné realizovať platbu len “na faktúru”,
kontaktujte nás na martin.urbanik@gmail.com.


ŠTARTOVNÉ (ÚČASTNÍCKY POPLATOK)

NEÚČASŤ NA PODUJATÍ

V prípade neúčasti bežca je možné previesť štartové číslo na inú osobu, ak je zmena štartujúceho vykonaná priamo v registračnom formulári do 15. mája 2023 v prípade behov v rámci STEFANIK TRAIL MARATHON podujatia (20.5.2023). V prípade, že odstupujúci bežec nepožiada o prevedenie účastníckeho poplatku na inú osobu, nebude možné tieto prostriedky vrátiť odstupujúcemu bežcovi.

 

USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO REGISTRÁCIU UZAVRIEŤ ALEBO KEDYKOĽVEK UPRAVIŤ PODMIENKY REGISTRÁCIE POKIAĽ SI TO BUDE VYŽADOVAŤ SITUÁCIA (napríklad naplnenie limitov bežcov apod.)

 

KÚPA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Lístok na autobus na štart sa DÁ kúpiť len pre tieto preteky: STM 42STM 22STM 22 NORDIC WALKING

Lístok na autobus na štart sa NEDÁ kúpiť pre tieto preteky: STM 22 DOGTREKKING

Informáciu o čase pristavenia a mieste nástupu do autobusov nájdete na podstránkach jednotlivých pretekov.

Lístky na autobus je možné zakúpiť TU.

 

PREZENTÁCIA NA ŠTARTE

Povinnú prezentáciu musia všetci bežci pretekári aj chodci absolvovať na mieste štartu v časoch na to presne určených. Odporúčame účastníkom prísť na štart na úvod povinnej prezentácie, tj. od 06:30 v Sološnici 20.5.2023, resp. od 07:30 na Pezinskej Babe 20.5.2023.

Odporúčame všetkým účastníkom čo najskôr sa prezentovať, nakoľko žiaden hromadný štart nebude pre prípadný nápor bežcov na prezentácii na poslednú chvíľu odkladaný a všetky preteky odštartujú v presne stanovenom čase.

Každý pretekár bez výnimky a rozdielu pretekov, je povinný priniesť na prezentáciu pred štartom (resp. pri vyzdvihnutí štartového čísla) Prehlásenie pretekára (SK), alebo Runners proclamation (EN) a odovzdať ich organizátorom. Bez odovzdania týchto dokumentov nebude žiadnemu bežcovi vydané štartové číslo a ten nebude môcť štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku. V prípade, že tieto dokumenty neprinesie pretekár pred štartom na prezentáciu, dostane na podpis dokumenty s rovnakým znením a hromadnou podpisovou listinou.

 

VEĽMI DÔLEŽITÉ!

Toto pravidlo môže byť zmenené podľa vývoja pandemickej situácie a s ňou súvisiacich aktuálnych nariadeniach vlády Slovenskej republiky a príslušných inštitúcií. Finálna úprava tohto pravidla bude s inými aktuálnymi správami poslaná účastníkom podujatí STEFANIK TRAIL 2023 formou e-mailu najneskôr 5 dní pred štartom.

KTO OSOBNE NEPREJDE PREZENTÁCIOU BEZPROSTREDNE PRED ŠTARTOM, NEMÔŽE NASTÚPIŤ NA ŠTART! NIE JE MOŽNÉ NEDOSTAVIŤ SA NA PREZENTÁCIU NA MIESTE ŠTARTU OSOBNE A POSLAŤ ZA SEBA NÁHRADNÍKA ČI PRIATEĽA! KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINNÝ MAŤ PRI SEBE OBČIANSKY PREUKAZ, KARTU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE A PREUKÁZAŤ SA NIMI V MIESTE PREZENTÁCIE. V OPAČNOM PRÍPADE NEBUDE PREZENTÁCIA PLATNÁ A ŠTART TEJTO OSOBE NEBUDE UMOŽNENÝ BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO. Týka sa každého účastníka podujatia.

 

Predmetom prezentácie na štarte bude…

  • Vyzdvihnutie štartových balíčkov vrátane štartových čísiel, prípadne čipov
  • Podpis prehlásenia a dobrom zdravotnom stave a o dôkladnom oboznámení sa s trasou a s podmienkami účasti.
  • Podpis prehlásenia o plnej zodpovednosti za škodu na zdraví a veciach počas pretekov aj po nich.
  • Odovzdanie batožiny bežcov (na štarte) pre jej odvoz do cieľa pretekov. Len jedna taška či ruksak!
  • Možnosť darovať dobrovoľný príspevok vhodením do na to určenej zapečatenej nádoby. Takto zozbierané finančné príspevky budú v cieli zrátané a budú poskytnuté na charitu do verejnej finančnej zbierky pre n.o. Plamienok (detský mobilný hospic).

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER PRE VAŠE ZDRAVIE

PARTNER VAŠEJ RODINY

PARTNERI

PROJEKT PODPORILI

MEDIÁLNI PARTNERI