Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

Instagram

GDPR – Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

URBAN SERVICES, s.r.o., Adámiho 20, Bratislava 841 05, IČO: 46808175, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 83724/B (ďalej len URBAN SERVICES)

URBAN SERVICES rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnúviac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou URBAN SERVICES.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách na základe toho že ste náš klient – zákazník. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť URBAN SERVICES rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou URBAN SERVICES.

Ak ste naším súčasným alebo potenciálnym klientom, zákazníkom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov Vám môžeme na základe Vášho súhlasu zaslať E-mailom.

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť nižšie. Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite E-mailovú adresu gdpr@stefaniktrail.sk alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti URBAN SERVICES.

 

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – používanie Cookies a Web

COOKIES

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) sa pri jej prehliadaní vytvorí malý textový „cookie“ súbor. Ak tú istú stránku navštívite znova,vďaka súboru cookie sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás takáto stránka „spozná“ a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo Vám umožní vstup bez opätovného zadávania hesla. V prípade vypĺňania identifikačných údajov Vám súbory cookies ponúknu doplnenie údajov vyplnených už pri predchádzajúcich návštevách tohto webového prostredia a v nadväznosti na tieto informácie sa Vám zobrazí relevantný obsah a ponuky prevaše predpokladané aktivity a služby, ktoré by ste mohli využiť. Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti našich webstránok prostredníctvom služieb akonapríklad Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle alebo Gemius SA, Exponea a iné. Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto stránky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka nášho webového prostredia, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť Váš súhlas ako dotknutej osoby a druhým bude oprávnený záujem prevádzkovateľa – teda našej spoločnosti – najmä pri sledovaní Vašich aktivít a ich vyhodnocovaní v nadväznosti na to, že Vám chceme ponúknuť čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

 

AKÉ COOKIES VYHODNOCUJEME

Základné súbory cookies:

tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

 

Perzistentné cookies:

slúžia na identifikáciu Vami preferovaných aktivít, ktoréslúžia na identifikáciu Vami preferovaných aktivít, ktoré vedome vykonáte na našich stránkach.

 

Prevádzkové súbory cookies

tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

 

Reklamné súbory cookies

slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosťmarketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama zoblasti, o ktorú nemáte záujem.

 

Cookies tretích strán

vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako GoogleAnalytics, Google AdSense, Facebook, Strossle , GemiusSA, Exponea a ďalší. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. Pravidlá používania si môžete dohľadať nastránkach týchto spoločností. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

 

AKÉ ÚDAJE O VÁS MÔŽEME VYHODNOCOVAŤ
  • Informácie o Vašej návšteve nášho web sídla (stránky www);
  • Informácie o IP adrese pripojenia, údaj o prehliadači, ktorý používate;
  • Informácie o Vašej aktivite na našej stránke.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

V našom prostredí nedochádza k spájaniu uvedených aktivít na našej stránke s Vašou osobou, a teda automatizované spracúvanie nemá vplyv na Vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní Vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

 

AKO SKONTROLOVAŤ NASTAVENIE COOKIES

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak funkcionalite cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií získaných prostredníctvom cookies, a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácií. Návod na odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete ďalej.

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch

Internet Explorer™  https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Safari™ https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera™ https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox™  https://support.mozilla.com/sk/kb/odstranenie-cookies

Google Chrome™  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

 

UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a Európskej únie (EÚ).

 

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ ÚDAJE Z PREHLIADANIA

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch.

 

ODVOLANIE SÚHLASU

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť prostredníctvom e-mailu na gdpr@stefaniktrail.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené. Rovnako nás môžete v tejto veci kontaktovať písomne na adresu spoločnosti URBAN SERVICES. Ak máte podozrenie na porušenie ochrany Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ), a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ho na požiadanie radi poskytneme. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER PRE VAŠE ZDRAVIE

PARTNER VAŠEJ RODINY

PARTNERI

PROJEKT PODPORILI

MEDIÁLNI PARTNERI