Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

Instagram

logo---STVII--sk

Štart: 17. september 2021 23:00

Trasa: Bradlo → Bratislava

Vzdialenosť: 141 km

Prevýšenie: 5369 m+ / 5731 m-

Maximálny čas: 28 hod

Povrch: 80% les / 20% asfalt

Ročník: 8

Limit pretekárov: 99 tímov

Bežci v štafete: 4-7

Občerstovacie stanice: 6 full, 3 light

Počet štafetových úsekov: 8

UTMB/ITRA body: –

STEFANIK TRAIL VII


PRAVIDLÁ
STEFANIK TRAIL VII

 

Čl.1 PODMIENKY ÚČASTI – KTO MÔŽE BEŽAŤ?
Čl.2 POVINNÝ VÝSTROJ
Čl.3 PODMIENKY NA ÚSPEŠNÉ DOKONČENIE PRETEKOV STEFANIK TRAIL
Čl.4 ORGANIZAČNÉ POKYNY
Čl.5 OBČERSTVOVACIE STANICE
Čl 6 DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL
Čl.7 RÔZNE

 

Čl.1 PODMIENKY ÚČASTI – KTO MÔŽE BEŽAŤ?

 • STEFANIK TRAIL môžu absolvovať len tí bežci, ktorí dosiahli vek 18 rokov najneskôr v deň pred štartom pretekov.
 • Účastníci STEFANIK TRAIL musia byť dostatočne psychicky aj fyzicky pripravení na tieto mimoriadne namáhavé preteky. Plne zodpovedajú za posúdenie, či ich doterajší tréning je adekvátny pre zvládnutie náročnej trasy určenej pre štafetové tímy.
 • Všetci bežci bežia na vlastné riziko a pri prezentácii budú musieť písomne súhlasiť s nasledovným znením prehlásenia: Prehlásenie pretekára (SK), Runners proclamation (EN)
 • Každý pretekár štafety, bez výnimky, je povinný priniesť na prezentáciu pred štartom (resp. pri vyzdvihnutí štartového čísla) čestné prehlásenie o lekárskej prehliadke a odovzdať ho organizátorom. Bez odovzdania tohto dokumentu nebude bežcovi vydané štartové číslo a nebude môcť štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku. V prípade, že tento dokument neprinesie pretekár pred štartom na prezentáciu, dostane na podpis dokument s rovnakým znením a hromadnou podpisovou listinou. Tento dokument musí podpísať, inak mu nebude umožnené štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku.
 • Dobrovoľná registrácia a následná účasť v pretekoch je potvrdením plnej akceptácie pravidiel pretekov a prípadných zmien, ktoré sa môžu vyskytnúť. Zaregistrovaním sa, účastník zbavuje organizátora zodpovednosti za poškodenie svojho zdravia alebo majetku, rovnako tak zdravia či majetku iných osôb, ktoré bežec spôsobí.
 • Každý zo zúčastnených si musí byť vedomý, že bude bežať v CHKO Malé Karpaty a bude dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
  Preteky budú prebiehať v chránenej krajinnej oblasti so špecifickým a jedinečným ekosystémom. Účastníci sú preto povinní striktne udržiavať čistotu a nenarúšať tento ekosystém predovšetkým odhadzovaním odpadkov do okolia, trhaním kvetov alebo rušením zveriny. Každý, kto bude pristihnutý pri znečisťovaní trate odpadkami, bude diskvalifikovaný a postihnutý v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. V snahe redukovať dopad na životné prostredie, NEBUDE organizátor poskytovať na občerstvovacích staniciach plastové poháre. Každý pretekár bude vyzvaný používať vlastný pohár alebo fľašu pre zabezpečenie svojho pitného režimu na občerstvovacích staniciach.
 • Bežci štafiet môžu štartovať len v prípade ak boli všetci riadne prihlásení,  zaregistrovaní a zaplatili účastnícky poplatok stanoveným spôsobom a v stanovenom termíne. (viac v časti AKO SA REGISTROVAŤ“). NIE JE MOŽNÉ aby si bežci po zaregistrovaní pravidlami určeným spôsobom dodatočne zamieňali štartové čísla s neregistrovanými osobami. Ak sa tak stane, bude ultra bežec, členovia ultra štafety alebo celý štafetový tím, v ktorom došlo k tejto zmene, diskvalifikovaný.
 • Jednotlivci aj členovia štafiet musia mať k dispozícii povinný výstroj požadovaný organizátorom podujatia. (viac v Čl.2 „Povinný výstroj“)
 • Účastníci bežia so zapožičaným čipom SPORTIDENT (viac v sekcii AKO SA REGISTROVAŤ“)

 

Čl.2 POVINNÝ VÝSTROJ

POVINNÝ VÝSTROJ BEŽCOV ŠTAFIET
 • Elastický obväz 1 ks, izotermická fólia 1 ks, píšťalka alebo iný nástroj vydávajúci silný zvuk 1 ks
 • Výrazný reflexný prvok pripevnený na odeve, resp. na ruksaku alebo červená bicyklová blikačka na ruksaku alebo na temene čelovej baterky
 • Čelová baterka s minimálnou svietivosťou 100 lumenov, náhradné monočlánky (alebo PowerBank na dobitie) v čase kedy je potrebná na trati, to jest od oficiálneho západu slnka (17.9.2021 od 18:51) do oficiálneho východu slnka (18.9.2021 do 06:16) 
 • Mobilný telefón, s výdržou batérie až do cieľa (odporúčame nefotiť, ani netrekovať samotný beh týmto telefónom)
 • VLASTNÝ POHÁR
 • Vrecko na odpad (na obaly z gélov, iného jedla, liekov, fliaš a pod.)
 • Oblečenie s reflexnými časťami od štartu resp. v úsekoch, na ktorých bežcov zastihne večer a noc
 • Fľaše / uzatvárateľné nádoby s celkovým objemom minimálne 1 liter
 • Nepremokavá a vetru odolná vetrovka alebo pršiplášť (pončo)
 • Občiansky preukaz, karta poistenca zdravotnej poisťovne a 20 EUR

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas prezentácie účastníkov nebude štafetám povolený štart. V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas trvania pretekov bude štafeta diskvalifikovaná (toto pravidlo sa nevzťahuje na súčasti lekárničky použité počas trvania pretekov).

VEĽMI DOPORUČENÝ VÝSTROJ
 • Gázový obväz 1 ks, dezinfekcia 1 ks
 • GPS nielen v mobilnom telefóne, ale aj separátnom zariadení (hodinky treker)
 • Reflexná vesta
 • Rolnička, zvonček
 • Druhá baterka (ručná) pre lepšiu 3D identifikáciu prekážok na trase. Náhradná baterka so svietivosťou minimálne 100 lumenov.
 • Skladacie turistické paličky
 • Oblečenie na výmenu, najmä ponožky – ideálne prstové
 • Oblečenie bežca adekvátne počasiu a času kedy bude na trati – sledujte predpoveď
 • Náhradné bežecké topánky
 • Ochranný krém s vysokým UV faktorom
 • Ochrana hlavy a krku proti slnečnému žiareniu
 • Krém či vazelína pre ošetrenie odretých častí tela
 • Voda podľa vlastného osobného indexu potenia (množstvo potu vylúčeného za hodinu pri obdobnom výkone a podmienkach) a vzdialenosti najbližšej občerstvovacej stanice
 • Dobrá a priateľská nálada voči dobrovoľníkom, druhým bežcom a brechajúcim psom

 

Čl.3 PODMIENKY NA ÚSPEŠNÉ DOKONČENIE PRETEKOV STEFANIK TRAIL

 • Preteky úspešne dokončí štafeta za predpokladu, že bežci prebehnú celou trasou a oni aj ich podporné posádky dodržia všetky predpísané pravidlá vrátane dodržania časových limitov pre jednotlivé občerstvovacie stanice.
 • Štafety, ktoré nedosiahnu časový limit na ktorejkoľvek občerstvovacej stanici automaticky z pretekov predčasne odstupujú. “Všetci bežci štafiet, ktorí z akýchkoľvek dôvodov predčasne ukončia preteky (aj v prípade, že samotné preteky ukončí organizátor pretekov) sú povinní okamžite o odstúpení a ich zdravotnom stave a mieste odstúpenia informovať organizátorov telefonicky z trate medzi stanicami, alebo osobne na najbližšej občerstvovacej stanici aby nespôsobili falošný poplach a nespustili zbytočnú pátraciu a záchrannú akciu, ktorej náklady by následne hradili z vlastných prostriedkov. V prípade, že tak niekto neurobí, bude doživotne dištancovaný a stratí možnosť štartovať na podujatí STEFANIK TRAIL, resp. na iných podujatiach organizovaných URBAN SERVICES, s.r.o. alebo O.Z. VESTIGIUM.”
 • Využívať cudziu pomoc na prevoz výstroja a potravín je možné len v prípade ak je táto pomoc poskytnutá výhradne v priestore občerstvovacej stanice, nie na trase medzi dvoma občerstvovacími stanicami.
 • Sprievodné posádky bežcov sú povinné dodržiavať pravidlá cestnej premávky, riadiť sa pokynmi organizátora v zmysle odstavovania vozidiel na vopred vyznačených miestach organizátorom. Sprievodné posádky nesmú v žiadnom prípade rušiť nočný kľud a musia sa tiež riadiť pokynmi organizátorov a polície, pokiaľ táto bude poskytovať asistenciu v priebehu pretekov. V prípade, že organizátor zaznamená nevhodné správanie sprievodnej posádky, napríklad nadmerný hluk, znečisťovanie životného prostredia, podnapitosť a podobne, je organizátor povinný pretekárov celú štafetu tejto podpornej posádky s okamžitou platnosťou vylúčiť z pretekov.
 • Podujatie sa koná za každého počasia. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu vrátane úplného zrušenia pretekov v prípade ohrozenia bezpečnosti pretekárov. Zrušenie podujatia je bez nároku na vrátenie štartového poplatku ak bude podujatie zrušené kvôli extrémnym poveternostným podmienkam alebo predpovedi počasia 48 hodín a neskôr pred štartom podujatia.
 • V prípade nutnosti zrušiť preteky z nepredvídateľných a neovplyvniteľných dôvodov do 15 dní pred štartom, organizátori pretekov si vyhradzujú právo vrátiť bežcom 50% zo zaplateného štartovného poplatku. Podiel ponechaných finančných prostriedkov napomôže organizátorom hradiť časť vytvorených nákladov pred začiatkom pretekov. Ak budú preteky zrušené alebo prerušené pre nepriaznivé poveternostné podmienky, či iné nepriaznivé skutočnosti, ktoré organizátor nemôže ovplyvniť štartovné poplatky nebudú bežcom vrátené.
 • V prípade zhoršených poveternostných podmienok (hustá hmla, sneh, búrky, kolabovanie stromov, krupobitie apod.) si organizátori vyhradzujú právo na „last minute“ zmeny a prípadne aj zmeny trasy v priebehu pretekov v záujme eliminácie vyplývajúcich rizík pre účastníkov. Usporiadatelia musia okamžite o zmenách informovať. Organizátori si vyhradzujú právo prerušiť alebo zrušiť preteky v prípade ak nové okolnosti ohrozia zdravie a životy bežcov, alebo dobrovoľníkov, alebo zdravotníckeho personálu.
 • Ak dôjde k odkloneniu iba časti ultra bežcov resp. štafiet na inú trasu, alebo k zrušeniu pretekov, nebude vyhlasované poradie podľa dosiahnutých výkonov. Bude zverejnený iba abecedný zoznam bežcov a štafiet s časmi z jednotlivých občerstvovacích staníc a z cieľa, bez vyhlasovania poradia.

  

Čl.4 ORGANIZAČNÉ POKYNY

ORGANIZAČNÉ POKYNY ŠTART

Kľud miesta posledného odpočinku M.R. Štefánika chráni Zákon NR SR č. 402/2000 Z. z. o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko.

 • Na štart môžu nastúpiť len pretekári, ktorí riadne prešli celým procesom online registrácie v stanovenom termíne, resp. náhradníci, ktorí prešli procesom výmeny po prepísaní údajov v registrácii pôvodného bežca najneskôr do termínu uvedeného na www.stefaniktrail.sk v časti  AKO SA REGISTROVAŤ“.
 • ŠTAFETY sa prezentujú na mieste štartu v čase medzi 20:30 a 22:30.
 • Pri štafetách je potrebné aby prvý bežec tímu alebo kapitán tímu doniesol na prezentáciu na štart pretekov prehlásenia podpísané vlastnou rukou každým členom tímu!
 • V priestoroch chaty Bradlo bude možnosť občerstvenia, hygieny, WC.
 • Štart STEFANIK TRAIL ŠTAFETY VII  je v piatok 17. septembra 2021 o 23:00 hod. Štart neodkladáme. Štartom je možné prejsť do 30 minút po odštartovaní.
 • Každý bežec na štarte musí pri sebe mať čip Sportident, ktorý dostane na prezentácii (platí len v prípade, že čipy budú k dispozícii). V prípade, ak nebudú bežcom rozdané štartové čipy, budú tieto nahradené záznamovými hárkami, do ktorých budú zaznačované prechody „mŕtvymi kontrolami” aj občerstvovacími stanicami.
 • Organizátori budú mať na sebe reflexné vesty, riaďte sa ich pokynmi a radami.
ORGANIZAČNÉ POKYNY CIEĽ
 • Po dobehnutí do cieľa v predpísanom limite dostanete pamätnú medailu. Na štarte aj v cieli dostanete od organizátorov ďalšie potrebné organizačné pokyny.
 • Pred pretekmi budú bežci inštruovaní o možnostiach občerstvenia, hygieny, využitia WC a vyzdvihnutia osobných vecí v areáli OC Eurovea, resp. v budove ZŠ M.R. Štefánika v Bratislave. Pre bežcov plánujeme v cieli zriadiť vlastnú relax zónu.
 • Organizátori budú mať na sebe reflexné vesty, riaďte sa ich pokynmi a radami.
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ŠTAFETY
 • KAPITÁNI ŠTAFIET A ULTRA ŠTAFIET SÚ ZODPOVEDNÍ ZA REGISTRÁCIU A PLATBU ŠTARTOVNÉHO CELÉHO TÍMU. DÔLEŽITÉ PREHLÁSENIA A REVERZY VŠAK BUDE MUSIEŤ PODPÍSAŤ VLASTNOU RUKOU KAŽDÝ ČLEN ŠTAFETY OSOBNE. Prví členovia štafiet, alebo iní bežci každej zo štafiet, sú povinní tieto podpísané dokumenty odovzdať organizátorom pri prezentácii bezprostredne pred štartom na Bradle.
 • Maximálny počet bežcov v jednej štafete je 7. Minimálny počet bežcov v jednej štafete je 4. Jednotlivé úseky trate STEFANIK TRAIL môže súčasne bežať iba jeden bežec zo štafety. Nie je možné aby s ním bežal ako podpora ďalší bežec. Výnimkou je úsek od mostu Lafranconi v Bratislave po cieľ, kde sa k bežcovi štafety na tomto úseku trate môže pripojiť celá štafeta, alebo priatelia a známi. Títo však nesmú v žiadnom prípade nijakým spôsobom, ani nosením výbavy, podaním vody a podobne napomáhať pretekárovi dostať sa do cieľa. V takom prípade bude pretekár či ktorákoľvek štafeta a ultra štafeta diskvalifikovaná.
 • Kapitáni štafiet musia nahlásiť organizátorom rozdelenie členov štafety na jednotlivé úseky. Organizátori musia v každom momente pretekov vedieť kto z tímu štafety je aktuálne na trati. Za toto odovzdanie informácie zodpovedá vždy kapitán štafety. Rozloženie bežcov po úsekoch sa teda môže zmeniť oproti poradiu bežcov počas registrácie, ale kapitán zodpovedá za každú zmenu v tomto poradí v každom momente počas pretekov až do ich skončenia. 
 • Poradie bežcov štafiet by malo ovplyvniť najmä počasie, dĺžka, technická náročnosť, denná / nočná hodina na bežanom úseku. Je nevyhnutné základné rozdelenie úsekov prispôsobiť aktuálnej individuálnej výkonnosti členov štafety. Vďaka zobrazenému profilu trate na tejto web stránke si tímy budú vedieť rozdeliť bežecké úseky podľa ich náročnosti verzus výkonnosti členov štafety.
 • Zmenu poradia bežcov môže realizovať len kapitán štafety a len samoobslužne v rozhraní registrácie štafety. Od 15.6.2021 až do konca pretekov nie je možné zmeniť meno kapitána štafety a názov štafety.
 • Pri prezentácii na Bradle pred štartom nie je možné meniť (pridávať, uberať alebo nahrádzať bežca iným novým bežcom) žiadne údaje štafety.
 • Najneskôr týždeň po skončení registrácie bude každému kapitánovi e-mailom a zverejnením informácie na Facebook stránke STEFANIK TRAIL oznámený termín a miesto stretnutia kapitánov na 2 hodinovom brífingu v Bratislave. Obvykle býva v piatok, týždeň pred štartom pretekov. Účasť na ňom bude povinná pre všetkých kapitánov štafiet a je základnou podmienkou pre povolenie štafete na podujatí štartovať. Na brífingu bude možné kapitána zastúpiť iným registrovaným bežcom zo štafety, v krajnom prípade aj iná, kapitánom štafety písomne poverená zodpovedná osoba, ktorá na briefingu toto písomné poverenie odovzdá organizátorom.
 • Na brífingu podrobne oboznámime kapitánov s parametrami trate. Podáme inštrukcie a rady na tému orientácia v lese cez deň a v noci, technika nočného behu a práca so svetlom, svetelné reflexné značenie nočnej trasy STEFANIK TRAIL a podobne. Odpovieme na všetky otázky súvisiace s behom a dáme odporúčania pre spôsob prideľovania úsekov trasy členom štafety. Predmetom brífingu budú aj ďalšie témy dôležité pre úspešné zvládnutie pretekov.
 • Na tomto briefingu si budú môcť členovia štafiet okrem dôležitých informácií môcť vyzdvihnúť aj štartové balíčky.
 • JEDNOZNAČNE ODPORÚČAME BEŽCOM ŠTAFIET ABY SI V RÁMCI TRÉNINGOVEJ PRÍPRAVY „SVOJ” ÚSEK PREŠLI V SMERE V KTOROM SA REÁLNE BUDE BEŽAŤ!!!
 • Správna orientácia na trati vo veľkej miere rozhoduje o výslednom čase a umiestnení štafiet v cieli, ale najmä o bezpečnosti bežcov počas pretekov.
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE PODPORNÉ POSÁDKY A VODIČOV AUTOMOBILOV
 • Sprievodné posádky všetkých bežcov sú povinné dodržiavať pravidlá cestnej premávky, riadiť sa pokynmi organizátora v zmysle odstavovania vozidiel na vopred vyznačených miestach organizátorom. Sprievodné posádky nesmú v žiadnom prípade rušiť nočný kľud a musia sa tiež riadiť pokynmi polície. V prípade, že organizátor zaznamená nevhodné správanie sprievodnej posádky, napríklad nadmerný hluk, rušenie nočného kľudu, znečisťovanie životného prostredia, podnapitosť a podobne, je organizátor povinný pretekárov jednotlivcov resp. celú štafetu alebo ultra štafetu danej podpornej posádky s okamžitou platnosťou vylúčiť z pretekov.

  

Čl.5 OBČERSTVOVACIE STANICE

 • Všetci bežci sú povinní bežať s povinnou výbavou a musia na začiatku každého úseku niesť aspoň 1 liter tekutín.
 • Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice:
  • Dobrá voda (15. km) – POVOLENIE NA VJAZD LEN PRE 1 VOZIDLO
  • vodná nádrž Buková (39. km) –  POVOLENIE NA VJAZD LEN PRE 1 VOZIDLO
  • Sološnica (57. km)
  • Pezinská baba (76 km)
  • Rača Amfiteáter (95.km)
  • Bratislava, Kamzík – bufety (103. km) – ZÁKAZ STRIEDANIA BEŽCOV A VJAZDU TÍMOVÝCH VOZIDIEL
  • Bratislava, RTVS (112. km)
  • Bratislava, Devín – kostol (124 km)
 • Vstup do zóny občerstvovacích staníc majú povolený len bežci a viditeľne umiestneným číslom.
 • Je striktne zakázané piť priamo z fliaš alebo kanistrov určených pre rozlievanie nápojov bežcom. Každý bežec musí mať a používať vlastný pohár alebo fľašu. Odpadky musia byť odhodené do nádob, či vriec na to určených v priestoroch občerstvovacích staníc.
 • Pri odchode z občerstvovacej stanice musia bežci so sebou niesť primerané množstvo vody a potravín na zvládnutie trasy po nasledujúcu občerstvovaciu stanicu.
 • V cieli čaká bežcov ďalšia občerstvovacia stanica, na ktorej bude možné uplatniť si aj potravinový kupón.
 • Na trase sa počas dňa budú nachádzať stánky, bufety, reštaurácie a obchody, kde si bežci môžu dokúpiť vlastné zásoby jedla a nápojov.
 • Osobná pomoc rodinných príslušníkov, či priateľov je tolerovaná LEN na občerstvovacích staniciach v špecifickej zóne vyhradenej a označenej organizátorom.
 • Jedlo a nápoje sú striktne určené len pre bežcov.
 • Nosenie vecí bežca inou osobou v ktorejkoľvek chvíli pretekov je ZAKÁZANÉ.

 

Čl. 6 DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL

Porušenie ktorejkoľvek časti pravidiel preteku STEFANIK TRAIL považujeme za závažnú skutočnosť. Rovnako za veľmi vážne považujeme aj oznámenie o porušení pravidiel a preto v duchu fair-play so zreteľom na ochranu života a zdravia účastníkov pretekov sa pri dohľade nad dodržiavaním pravidiel postupuje nasledovne.

Námietka

Akékoľvek upozornenie na porušenie pravidiel počas pretekov je námietkou.

Námietku môže podať len súťažiaci, alebo organizátor pretekov.

Námietka sa podáva ústne organizátorovi s jasným označením kto podáva námietku, čo je predmetom námietky a na základe čoho by mala byť námietka uznaná, čo preukazuje námietku. Zástupca organizátora námietku zaznačí do protokolu. O námietke s konečnou platnosťou rozhoduje traťový maršal v čo najkratšom čase. Rozhodnutie traťového maršala sa uplatňuje bezodkladne organizátorom. Možnosť podať námietku končí v momente ukončenia preteku posledným súťažiacim.

Protest

Po ukončení preteku zverejňuje organizátor oficiálne výsledkové listiny. Výsledkové listiny sa zverejňujú na www stránke pretekov www.stefaniktrail.sk v sekcii „VÝSLEDKY“. Akékoľvek iné výsledky nie sú oficiálnymi výsledkami preteku a organizátor na ne neprihliada.

Do 24 hodín od zverejnenia výsledkov je možné podať protest proti zverejneným výsledkom, alebo konaniu súťažiacich počas pretekov.

Protest môže podať len súťažiaci, alebo súťažiacim výslovne určený zástupca. Protest sa podáva výlučne písomne a to E-mailom na adrese protest@stefaniktrail.sk Podanie protestu musí byť doložené vkladom, kauciou vo výške 30 EUR na účet SK21 0200 0000 0032 8550 6454, ktorá v prípade neuznania protestu prepadáva.

Protest musí obsahovať predmet protestu, kto podáva protest a všetky skutočnosti preukazujúce opodstatnenosť protestu.

O podaných protestoch rozhoduje v primerane krátkom čase Jury v zložení traťový maršal, vedúci časomiery, zástupca súťažiacich určený menovite pred začiatkom preteku. O uznaní protestu musí Jury rozhodnúť súhlasom všetkých svojich členov.

Posudzovanie námietok a protestov

Pri posudzovaní námietok a protestov sa prihliada na všetky oznámené skutočnosti, na údaje z oficiálnych technických prostriedkov a na stanoviská zástupcov organizátora. Pri rozhodnutí sa vychádza z nasledujúcich zásad:

 

Okamžitá diskvalifikácia
 •   zjavné skracovanie trasy
 •   odmietnutie pomoci inému účastníkovi preteku v núdzi
 •   akýkoľvek prejav agresie voči organizátorovi a dobrovoľníkom
 •   odhodenie odpadkov kdekoľvek na trase mimo na to určené nádoby a miesta
 •   použitie akejkoľvek prepravy bežca počas pretekov
 •   odmietnutie kontroly zdravotného stavu zdravotníkmi
 •   odmietnutie kontroly povinnej výbavy
 •   neuposlúchnutie pokynu traťového maršala na zmenu trasy z vopred vytýčenej na záložnú, alternatívnu, alebo únikovú trasu
 •   chýbajúca časť povinnej výbavy – čelová, alebo ručná baterka, alebo nedostatočná svietivosť čelovej, alebo ručnej baterky, čo je svietivosť nižšia ako 100 lumenov, izotermická plachta, camel bag, alebo fľaše / uzatvárateľné nádoby s celkovým objemom minimálne 1 liter
Penalizácia 180 minút
 •   Za každé jedno obídenie kontrolného bodu vrátane občerstvovacej stanice
Penalizácia 60 minút
 • Za chýbajúce náhradné batérie prípadne ak boli použité, tak chýbajúce vybité, vymenené batérie
 • Za nevlastnenie vlastného pohára
 • Za neschopnosť prezentovať sa štartovým číslom umiestneným na viditeľnom mieste na tele
Doživotný dištanc

Bežec, bežci ultra štafety, alebo trail štafety, ktorí v momente odstúpenia z pretekov nenahlásia predčasné odstúpenie z pretekov, dostávajú doživotný dištanc na podujatie STEFANIK TRAIL.

 

Čl.7 RÔZNE

BEZPEČNOSŤ A KONTROLNÉ BODY

Kontrolné body budú rozmiestnené po trase. V ich blízkosti môžu traťoví maršali a dobrovoľníci kontrolovať kompletnosť nesenej povinnej výbavy. Traťoví maršali budú vykonávať náhodné kontroly na miestach, ktoré môžu slúžiť ako cesty na skrátenie trasy. V prípade odmietnutia kontroly, alebo v prípade zastihnutia bežcov na bočnej ceste mimo vyznačenú trasu, budú bežci s okamžitou platnosťou diskvalifikovaní a bude im odobraté štartové číslo. Traťoví maršáli budú mať právo kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok odkloniť bežcov na tzv. únikové cesty, ktoré nemusia byť zhodné s pôvodnou trasou. Neuposlúchnutie takéhoto pokynu sa bude považovať za dôvod na okamžitú diskvalifikáciu.

PRÁVO ORGANIZÁTORA ROZHODNÚŤ O ODSTÚPENÍ BEŽCA

V záujme ochrany zdravia pretekárov má zdravotný personál jednoznačné právo a povinnosť rozhodnúť o odstúpení bežca z pretekov zo zdravotných dôvodov. V takomto prípade sa musí účastník bezpodmienečne podriadiť tomuto rozhodnutiu. V prípade neuposlúchnutia bude bežec okamžite diskvalifikovaný.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA A ODSTÚPENIE Z PRETEKOV

Bežec je povinný mať neustále u seba zapnutý mobilný telefón a v ňom uložené telefónne číslo integrovaného záchranného systému 112, čísla členov vlastného sprievodného tímu a číslo pomoci organizátora pretekov, ktoré dostanete na prezentácii.

Po odstúpení z pretekov (nedokončenie pretekov) musí IHNEĎ túto informáciu hlásiť na linke pomoci organizátora pretekov a na najbližšej občerstvovacej stanici, pokiaľ na ňu odstúpený bežec dorazí. Číslo linky dostanete na prezentácii. Finálne stanovisko organizátorov STEFANIK TRAIL po veľmi nepríjemných skúsenostiach z roku 2018 znie: “Všetci bežci, ktorí z akýchkoľvek dôvodov predčasne ukončia preteky (aj v prípade, že samotné preteky ukončí organizátor pretekov) sú povinní okamžite o odstúpení a ich zdravotnom stave a mieste odstúpenia informovať organizátorov telefonicky z trate medzi stanicami, alebo osobne na najbližšej občerstvovacej stanici aby nespôsobili falošný poplach a nespustili zbytočnú pátraciu a záchrannú akciu, ktorej náklady by následne hradili z vlastných prostriedkov. V prípade, že tak niekto neurobí, bude bežec doživotne dištancovaný a stratí možnosť štartovať na podujatí STEFANIK TRAIL, resp. na iných podujatiach organizovaných URBAN SERVICES, s.r.o. alebo O.Z. VESTIGIUM.”

TRASA PRETEKOV

Na trase nie sú vyznačené priebežné kilometre. Pretekári sú povinní striktne dodržiavať značenie trasy, nepoužívať skratky alebo zámerne vynechávať platné a vyznačené časti trasy. Akékoľvek opustenie značenej trasy bude mať za následok diskvalifikáciu a je prevádzané na vlastné bezpečnostné riziko pretekára.

 

PRÁVA NA POUŽITIE OBRAZOVÉHO A ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Registrovaním sa na STEFANIK TRAIL účastníci podujatia dávajú organizátorovi podujatia zároveň výslovný súhlas s vyhotovením a výslovný súhlas s použitím jeho obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov z podujatia v plnom rozsahu bez obmedzenia. Tento materiál môže byť použitý na komerčné účely a propagáciu podujatia v médiách a marketingových kampaniach URBAN SERVICES s.r.o. a O.Z. VESTIGIUM a u ich zmluvných partnerov.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER PITNÉHO REŽIMU

PARTNERI

PROJEKT PODPORILI

MEDIÁLNI PARTNERI