Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

Instagram

Registrácia ukončená

Registrácia pre ročník 2021 bola ukončená 15.8.2021. Tešíme sa na stretnutie na štarte

logo---STII--sk

Štart: 17. september 2021 21:00

Trasa: Bradlo → Bratislava

Vzdialenosť: 144 km

Prevýšenie: 5565 m+ / 5928 m-

Maximálny čas: 30 hod

Povrch: 84% les / 16% asfalt

Ročník: 2

Limit pretekárov: 50 tímov

Zahraniční bežci: 3%

Finishing rate: 91%

Občerstovacie stanice: 6 full, 3 light

UTMB/ITRA body: 4,3

STEFANIK TRAIL II

AKO SA REGISTROVAŤ?

KROK 1: KÚP ŠTARTOVNÉ

Kúp si “poukaz”
s jedinečným registračným
“kódom” na predpredaj.sk

KROK 2: VLOŽ ÚDAJE

Použi “kód” z poukazu
a registruj seba / pacera
/ štafetu do formulára.

KROK 3: PREZENTUJ SA

Odovzdaj dokumenty
a vyzdvihni štartový
balík na štarte.

V prípade problémov v kroku 1., píš na info@predpredaj.sk, volaj +421 2 577 85 500, Pondelok – Piatok, 08:30 – 16:00 hod

Všetky vaše otázky ďalších krokov registrácie smerujte výhradne na adresu registracia@stefaniktrail.sk. Dobrovoľníci vám na tejto adrese veľmi radi a ochotne pomôžu.

INFORMÁCIA PRE FIRMY:
Súčasťou potvrdzujúceho e-mailu o zakúpení poukazu na registráciu je aj účtovný doklad.

Ak je z administratívnych, resp. iných dôvodov vo vašej spoločnosti možné realizovať platbu len “na faktúru”,
kontaktujte nás na martin.urbanik@gmail.com.


ŠTARTOVNÉ (ÚČASTNÍCKY POPLATOK)

NEÚČASŤ NA PODUJATÍ

V prípade neúčasti bežca je možné previesť štartové číslo na inú osobu, ak je zmena štartujúceho vykonaná priamo v registračnom formulári do 15. augusta 2021. V prípade, že odstupujúci bežec / štafeta nepožiada o prevedenie účastníckeho poplatku na inú osobu / štafetu, nebude možné tieto prostriedky vrátiť odstupujúcemu bežcovi / štafete. 

AKO REGISTROVAŤ PACERA

PACER je sprievodný bežec, povolený len v pretekoch STEFANIK TRAIL 140. Bežci tohto behu majú nárok využiť pacera od občerstvovacej stanice Pezinská Baba. Každý pacer má právo plnohodnotne využívať služby občerstvovacích staníc (jedlo, nápoje, pitná voda alebo drop bag service). 

Údaje o paceroch vkladá pretekár ultra bežec do svojho registračného formulára (viď “krok 2.”). Ak pretekár ultra bežec informácie o paceroch do dotazníka nevloží, paceri nie sú zaregistrovaní a nemôžu štartovať bez nároku na vrátenie poplatku za pacera. Platba za pacera, alebo viacerých pacerov je možná len formou kúpy lístka na predpredaj.sk. Postup je rovnaký ako pri kúpe lístka na autobus pretekov. Maximálny počet pacerov pre jedného pretekára ultra bežca je 3. Pretekár ultra bežec nemusí využiť možnosť bežať s pacerom. Kúpu lístkov a registráciu pacerov môžu bežci STEFANIK TRAIL 140 vykonať neskôr, aj po vlastnej registrácii. Najneskôr však do 15. augusta 2021. Jeden ultra bežec môže využiť viacero pacerov, no v jednom momente môže popri ultra jednotlivcovi bežať len jeden jeho pacer. Paceri sa môžu meniť výhradne na občerstvovacích staniciach Pezinská Baba, Kamzík bufety, Devín. V prípade zistenia porušenia tohto pravidla bude pretekár z pretekov diskvalifikovaný. Ďalšie pravidlá a zásady využívania pacerov sú uvedené v časti „Pravidlá“.                                                       

USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO REGISTRÁCIU UZAVRIEŤ ALEBO KEDYKOĽVEK UPRAVIŤ PODMIENKY REGISTRÁCIE POKIAĽ SI TO BUDE VYŽADOVAŤ SITUÁCIA (napríklad naplnenie limitov bežcov apod.)

KÚPA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ŠTART STEFANIK TRAIL 140

UPOZORNENIE: Doprava autobusmi organizátorov je na predaj ako samostatná položka. Dopravu autobusom z Bratislavy na Bradlo 17. septembra 2021 je možné kúpiť na www.predpredaj.sk LEN DO 29.2.2020!! ŽIADNA iná doprava, iné náhradné riešenie nebude tento rok organizátormi poskytnuté. KAŽDÝ, kto si dopravu nezakúpi do 29.2.2020, bude musieť svoju dopravu riešiť individuálne. Platí tiež, že ak si dopravu zakúpite a zmeškáte odchod autobusu, resp. nenastúpite do autobusu z iných dôvodov, peniaze vám nebudú vrátené.

 

PREZENTÁCIA NA ŠTARTE, ALEBO V PREDAJNI RUNNINGPRO.SK

Toto pravidlo môže byť zmenené podľa vývoja pandemickej situácie a s ňou súvisiacich aktuálnych nariadeniach vlády Slovenskej republiky a príslušných inštitúcií. Finálna úprava tohto pravidla bude s inými aktuálnymi správami poslaná účastníkom STEFANIK TRAIL 2021 formou e-mailu najneskôr 14 dní pred štartom podujatia.

Povinnú prezentáciu musia všetci bežci pretekári aj štafety absolvovať na mieste štartu v časoch na to presne určených. Odporúčame bežcom prísť na štart na úvod povinnej prezentácie!

“Odporúčame všetkým účastníkom čo najskôr sa prezentovať nakoľko žiaden hromadný štart nebude pre prípadný nápor bežcov na prezentácii na poslednú chvíľu odkladaný a všetky preteky odštartujú v presne stanovenom čase.

Každý pretekár bez výnimky a rozdielu pretekov, je povinný priniesť na prezentáciu pred štartom (resp. pri vyzdvihnutí štartového čísla) čestné prehlásenie o lekárskej prehliedke a odovzdať ho organizátorom. Bez odovzdania tohto dokumentu nebude žiadnemu bežcovi vydané štartové číslo a ten nebude môcť štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku. V prípade, že tento dokument neprinesie pretekár pred štartom na prezentáciu, dostane na podpis dokument s rovnakým znením a hromadnou podpisovou listinou. Tento dokument musí podpísať, inak mu nebude umožnené štartovať bez nároku na vrátenie štartovného poplatku.”

POZOR!!!

Bežci STEFANIK TRAIL 40 a STEFANIK TRAIL 80 s trvalým bydliskom v Bratislave sú povinní prezentáciu vykonať v Bratislave v období 2 týždne pred štartom v bežeckej predajni RunningPro.sk Viac informácií o tom dostanú prostredníctvom direct mailu po ukončení registrácie (15. augusta 2021). 

 

PACERI sa prezentujú na mieste svojho štartu pred svojim štartom (t.j. pred príchodom svojho bežca na občerstvovaciu stanicu odkiaľ bežca začnú sprevádzať). Paceri na občerstvovaciu stanicu svojho štartu musia priniesť potrebné podpísané dokumenty a doklad o zaplatení štartovného, vytlačený z potvrdzovacieho E-mailu od predpredaj.sk.

 

VEĽMI DÔLEŽITÉ!

Toto pravidlo môže byť zmenené podľa vývoja pandemickej situácie a s ňou súvisiacich aktuálnych nariadeniach vlády Slovenskej republiky a príslušných inštitúcií. Finálna úprava tohto pravidla bude s inými aktuálnymi správami poslaná účastníkom STEFANIK TRAIL 2021 formou e-mailu najneskôr 14 dní pred štartom podujatia.

KTO OSOBNE NEPREJDE PREZENTÁCIOU BEZPROSTREDNE PRED ŠTARTOM, NEMÔŽE NASTÚPIŤ NA ŠTART! NIE JE MOŽNÉ NEDOSTAVIŤ SA NA PREZENTÁCIU NA MIESTE ŠTARTU OSOBNE A POSLAŤ ZA SEBA NÁHRADNÍKA ČI PRIATEĽA! KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINNÝ MAŤ PRI SEBE OBČIANSKY PREUKAZ, KARTU ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE A PREUKÁZAŤ SA NIMI V MIESTE PREZENTÁCIE. V OPAČNOM PRÍPADE NEBUDE PREZENTÁCIA PLATNÁ A ŠTART TEJTO OSOBE NEBUDE UMOŽNENÝ BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO. Týka sa každého bežca jednotlivca a aspoň jedného priameho člena každého štafetového tímu.

Predmetom prezentácie na štarte bude…

  • Vyzdvihnutie štartových balíčkov vrátane štartových čísiel, prípadne čipov
  • Vyzdvihnutie označení sprievodných áut (jednotlivci 1 auto, ultra štafety 1 auto, štafety 2 autá)
  • Podpis prehlásenia a dobrom zdravotnom stave a o dôkladnom oboznámení sa s trasou a s podmienkami účasti.
  • Podpis prehlásenia o plnej zodpovednosti za škodu na zdraví a veciach počas pretekov aj po nich.
  • Možnosť odovzdať Drop Bagy (v nepremokavých obaloch) označené štartovým číslom a menom stanice, na ktorú majú byť umiestnené.
  • Odovzdanie batožiny bežcov pre jej odvoz do cieľa. Len jedna taška či ruksak!
  • Možnosť darovať dobrovoľný príspevok vhodením do na to určenej zapečatenej nádoby. Takto zozbierané finančné príspevky budú v cieli zrátané a budú poskytnuté na charitu. Presný účel bude do termínu ukončenia registrácie upresnený na tomto mieste a na facebook stránke STEFANIK TRAIL.

GENERÁLNY PARTNER

PARTNER PITNÉHO REŽIMU

PARTNERI

PROJEKT PODPORILI

MEDIÁLNI PARTNERI