fbpx

Úsek 6

Úsek 6: Kamzík, bufety – Devín, kostol   ► 20,3 km ▲ 682 m ▼ 923 m

ST140-2015-Stage6elevation

GPX SÚBOR S GPS SÚRADNICAMI ÚSEKU 6 – NA STIAHNUTIE

Itinerár kompletnej trasy STEFANIK TRAIL a mapa úseku

Začiatočná stanica úseku: KAMZÍK, bufety

GPS súradnice v desiatkovom tvare: Lat 48.184080831706524  Long 17.09911298006773

Konečná stanica úseku: DEVÍN, kostol

GPS súradnice v desiatkovom tvare: Lat 48.173443023115396  Long 16.98666044510901

KAMZÍK, bufety – DEVÍN, kostol

StefanikTrail2014-89-Kamzik„Náročný polmaratón", aj takto sa dá nazvať táto časť trate. Bežcov na ňom čaká naozaj všetko. Je to veľmi pestrá trasa. Od náročných trailových „padákov" cez beh sídliskami po asfalte. Hneď niekoľko krát bude treba prebehnúť svetelnú križovatku. Trasa je orientačne naozaj náročná. Bez dôkladnej prípravy čítaním mapy, alebo prebehnutím trasy v rámci tréningu aj pri dobrom značení môžete poblúdiť.
Trasa z Kamzíka: po vybehnutí z lesa vás červená značka privedie pod prvý veľmi úzky prechod popod železničnú trať, na jeho konci bude pár úzkych schodov, ktoré vás privedú na ulicu Limbová, zahnete doľava a pobežíte do mierneho kopca opäť popod železnicu, cez prechod pre chodcov prejdete na pravú stranu cesty a pokračujete v stúpaní. Na prvej malej odbočke zahnite doprava a začnete po asfalte klesať k ďalšiemu krátkemu podjazdu popod železnicu. Za ním prídete na ulicu Brnianska a prejdete rovno cez cestu cez svetelný prechod pre chodcov a budete pokračovať smerom doľava. Červená turistická značka vás po pár metroch navedie na ulicu Dubová na ktorej konci budete mať po pravej strane školský dvor. Na rohu ulice zahnete doľava a budete pomedzi rodinné domy mierne stúpať po ulici Bohúňova. Na jej konci pokračujete rovno cez park, budete sledovať fáborky aj červenú turistickú značku. Dorazíte pod kamenné schody k horárni a pustíte sa stúpať napravo po tých schodoch. Na ich vrchole budete pokračovať po ulici Francúzskych partizánov a červená značka vás navedie na križovatku kde prudko zabočíte doprava na Starú vinársku ulicu a pôjdete rovno po červenej značke na väčšiu križovatku, ktorej súčasťou je trolejbusová zastávka (konečná). Prejdete križovatkou v takom smere v akom ste na ňu prišli a pustíte sa do kopca mierne po ulici Drotárska cesta. Keď sa Drotárska cesta začne zvažovať smerom nadol, prejdite cez cestu na ľavú stranu a pokračujte až kým nenarazíte na odbočku doľava na úzku ulicu Korabinského, ktorá začne veľmi prudko padať do údolia. Korabinského ulica sa napojí na ulicu Slávičie údolie, klesajte ďalej rovno až prídete na veľkú nadúrovňovú križovatku. Na križovatke by ste mali mať po vašej pravej ruke budovu, pred ktorou je stožiar s izraelskou vlajkou, prejdite celú križovatku rovno a  začnite stúpať po ulici Staré grunty.
Po pravej ruke budete mať vysokú budovu slovenskej televízie a vystúpate do Mlynskej doliny k internátom. Na autobusovej konečnej zastávke zahnite do kopca po pravej strane a začnete pri strmšom stúpaní obiehať komplex internátov, ktorý budete mať po ľavej ruke. Pokračujte ďalej po ulici Staré grunty a z nej zabočte doprava na Vretenovú ulicu. Na jej konci vás konečne čaká les a vy sa opäť začnete sústrediť len na červenú turistickú značku, ktorá vás po cca 600 metroch privedie na začiatok ďalšieho bratislavského sídliska. Vystúpate po schodoch na Púpavovú ulicu a značka vás privedie až na prechod ponad električkovú trať. Prebehnite po prechode a v smere rovno začnite prudko stúpať do kopca, kde vás opäť a od teraz už na dlhý čas pohltí les. Čaká vás relatívne dlhé tiahle stúpanie ponad Karlovú Ves až na vrchol Devínskej Kobyly. Z nej uvidíte konečne Devín, miesto poslednej občerstvovacej stanice. Pripravte sa na náročný technický terén, vratké kamene a prudké klesanie. Po namáhavom mestskom úseku, ktorý vás bude stáť určite veľa síl by to bola už obrovská smola ak by ste sa už na dosah cieľa zranili. Značenie bude husté, naviac červená turistická značka je vyznačená veľmi dobre, takže by ste ani obcou Devín nemali blúdiť.

Výzva šiesteho úseku: 65:35 les a asfalt, toto bude náročná etapa po všetkých stránkach. Sú to už kilometre za magickou stovkou a dá sa povedať, že to cez to mesto pôjde stále hore-dole, hore-dole. Prichádza na rad vo väčšom množstve asfalt. Aj v stúpaniach aj v klesaniach. Vo výhode budú štafety, ktoré pred pretekmi túto časť poctivo natrénujú. Ak niektorú, tak práve túto časť by mali mať bežci poriadne zafixovanú v hlave aby hravo zvládli. Na ultra bežcov čaká rozptýlenie okolitého prostredia, je len otázkou, komu to prinesie zlepšenie a komu to naopak po tých dlhých kilometroch nesadne. Jednoznačne platí, že tu sa najlepšie s terénom popasujú tí, ktorí budú mať trasu do detailov naštudovanú aspoň z mapy.

Dobré správy: Dorazili ste do Bratislavy. Ak nie ste so silami úplne dole a držíte si dostatočný odstup od časových limitov na občerstvovacích staniciach, je veľká pravdepodobnosť, že to už nevzdáte. Je veľmi pravdepodobné, že mnohí bežci budú mať v Bratislave nejaké zázemie v podobe priateľov, rodinných príbuzných. Povolajte si ich na pomoc aj vy. Povzbudenie na posledných občerstvovacích staniciach môže mať pre vás cenu zlata.

Dobré rady: Práve na tomto úseku by sa vám rozhodne hodil spoľahlivý, oddýchnutý a optimisticky naladený sprievodný bežec „pacer". Tento úsek vás totiž môže StefanikTrail2014-96-Devinbuď poriadne nakopnúť do finálnej fázy alebo totálne položiť. Pacer vás musí veľmi dobre poznať a vedieť čo vás práve postrčí vpred. Vtipy? Posmešky, slovné frčky, drobné klamstvá o tom ako vás váš najbližší rival dobieha,...? Všetko čo Vám pomôže okrem fyzického kontaktu a nosenia výbavy alebo vody je povolené. Vraj veľmi dobre funguje spievanie! Tiež si dohodnite, či chcete aby váš pacer bežal za vami, vedľa vás alebo pred vami. Mali by ste byť zohratou dvojkou, pacer by mal presne vedieť kedy mlčať a kedy na vás hovoriť. Jeho znalosť trasy a pripomenutie čo vás práve čaká a ako sa na to pripraviť budú na nezaplatenie. Pacer vás môže fotiť, natáčať, hovoriť vám o jedle, ktoré vás na Devíne alebo v cieli čaká. Spôsobov ako vás dotiahnuť do cieľa je iste mnoho. Verte nám, váš výkon je zároveň pre sprievodných bežcov veľkou školou a inšpiráciou.