STEFANIK TRAIL 2019

 

            


V ROKU 2019  MENÍME TERMÍN 7. ROČNÍKA STEFANIK TRAIL

V tradičnom termíne pretekov STEFANIK TRAIL (druhý júnový víkend) vznikli v posledných rokoch v Bratislave 2 progresívne športové podujatia (PressburgTriatlon.sk a UCR.SK) , ktoré potenciálne štiepia komunitu kvalitných bežcov najmä v segmente štafetových tímov STEFANIK TRAIL. Z uvedeného dôvodu sa organizátori rozhodli presunúť termín 7. ročníka STEFANIK TRAIL na 24.-26. mája 2019 so zámerom udržať podobný termín podujatia aj v nasledujúcich rokoch.

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 19. januára 2018 jeho zverejnením na oficiálnej stránke podujatia. Informácie o zmene budú ďalej proaktívne distribuované dobrovoľníkom, bežcom a širokej športovej aj nešportovej verejnosti po skončení 6. ročníka STEFANIK TRAIL. Všetkým dobrovoľníkom, bežcom, priateľom a partnerom STEFANIK TRAIL ďakujeme za ich dlhoročnú dôveru a podporu.


V Bratislave, dňa 19. januára 2018

Martin Urbaník, zakladateľ a riaditeľ STEFANIK TRAIL