PLAMIENOK.SK

logo Plamienok slogan 200x130

Bežci a organizátori hľadajú každoročne sposob ako podporiť neziskovú organizáciu PLAMIENOK.

PLAMIENOK n.o. poskytuje zdravotnú, psychologickú a sociálnu podporu pre rodiny s chorými deťmi, pre ktoré už ďalšia liečba nie je možná a ktoré sa rozhodli prežiť zostávajúci čas spoločne v domácom prostredí. Takisto ponúka psychologické poradenstvo rodinám, ktoré stratili blízkeho človeka – svoje dieťa, mamu, otca, brata, sestru, či starého rodiča. V neposlednom rade pomáha vzdelávať odborníkov v oblasti paliatívnej starostlivosti.

Prostriedky, vyzbierané vďaka príspevku účastníkov a divákov STEFANIK TRAIL smerujú na podporu odborného personálu, zdravotnú a psychologickú ošetrovateľskú pomoc, rovnako ako na organizovanie terapeutických detských táborov a terapeutických stretnutí rodín v období smútenia. Video Plamienok.

Prispieť môžete aj Vy rôznymi spôsobmi...

1) Zapojením sa do STEFANIK TRAIL PLAMIENOK CHALLENGE.
Podpísaním zmluvy o športovom výkone s partnerom, ktorý po splnení Vášho v zmluve zakotveného bežeckého záväzku poukáže dohodnutú finančnú čiastku na účet n.o. Plamienok. Zmluvu si môžete stiahnuť tu: Zmluva o športovom výkone.

2) Poukázaním finančných prostriedkov na číslo účtu 2629530681/1100, IBAN: SK78 1100 0000 0026 2953 0681, BIC (SWIFT): TATRSKBX

3) Bežeckou účasťou na STEFANIK TRAIL, kde za každý Váš odbehnutý kilometer prispeje súkromný darca vopred určenou sumou na účet n.o. Plamienok. *) **)

atď...

Finálna suma bude odovzdaná zástupcom n.o. PLAMIENOK. Organizátori STEFANIK TRAIL budú publikovať oficiálne dokumenty o tejto finančnej operácii po skončení pretekov. Celková suma vyzbieraných financií pre Plamienok počas STEFANIK TRAIL 2019 bola 8765,10 EUR. **)

--------------------

*)
A/ Každý kilometer, ktorý odbehne každá ŠTAFETA bude anonymným darcom sponzorovaný 14 centami.
B/ Každý kilometer, ktorý odbehne každý ULTRA bežec bude sponzorovaný 28 centami v prípade, ak tento dobehne až do cieľa. Sumou 14 centov bude sponzorovaný každý prebehnutý kilometer ultrabežca v prípade, ak nedokončí preteky.

**)
Výsledky kilometrov pre Plamienok za STEFANIK TRAIL 2019:
Kilometre pre Plamienok - sumár
Kilometre pre Plamienok - ultra bežci
Kilometre pre Plamienok - ultra štafety
Kilometre pre Plamienok - trail štafety

Potvrdenia o odovzdaní financií za rok 2019 - celková suma vyzbieraných financií pre Plamienok počas STEFANIK TRAIL 2019 bola 8765,10 EUR:
Plamienok - Verejná zbierka 1305,60 EUR - stacionárne pokladničky č. 29 až 34
Plamienok - Darovacia zmluva 265,00 EUR - darovacia zmluva
Plamienok - Darovacia zmluva 7194,50 EUR - kilometre pre Plamienok
SPOLU: 8 765,10 EUR


PlamienokStefanik trail-podakovanie 2015

=====================================================================
Výsledky kilometrov pre Plamienok za STEFANIK TRAIL 2018:
Kilometre pre Plamienok - sumár
Kilometre pre Plamienok - ultra bežci
Kilometre pre Plamienok - štafety

Potvrdenia o odovzdaní financií za rok 2018 - celková suma vyzbieraných financií pre Plamienok počas STEFANIK TRAIL 2018 bola 11055,20 EUR:
Plamienok - Verejná zbierka 5143,50 EUR - stacionárna pokladnička č. 18
Plamienok - Verejná zbierka 1301,70 EUR - stacionárna pokladnička č. 21
Plamienok - Darovacia zmluva 4610,00 EUR - kilometre pre Plamienok
SPOLU: 11 055,20 EUR

=====================================================================
Výsledky kilometrov pre Plamienok za STEFANIK TRAIL 2017:
Kilometre pre Plamienok - sumár (pdf)
Kilometre pre Plamienok - ultra bežci (pdf)
Kilometre pre Plamienok - štafety (pdf)

Potvrdenia o odovzdaní financií za rok 2017 - celková suma vyzbieraných financií pre Plamienok počas STEFANIK TRAIL 2017 bola 7616,98 EUR:
Plamienok - Verejná zbierka 858,40 EUR - stacionárna pokladnička č. 35
Plamienok - Verejná zbierka 692,78 EUR - stacionárna pokladnička č. 36
Plamienok - Verejná zbierka 31,10 EUR - stacionárna pokladnička č. 37
Plamienok - Darovacia zmluva 6034,70 EUR - kilometre pre Plamienok

=====================================================================
Výsledky kilometrov pre Plamienok za STEFANIK TRAIL 2016:
Kilometre pre Plamienok - sumár (pdf)
Kilometre pre Plamienok - ultra bežci (pdf)
Kilometre pre Plamienok - štafety (pdf)

Potvrdenia o odovzdaní financií za rok 2016 - celková suma vyzbieraných financií pre Plamienok počas STEFANIK TRAIL 2016 bola 10 948,34 EUR:
Plamienok - Verejná zbierka 2493,14 EUR - stacionárna pokladnička č. 11
Plamienok - Verejná zbierka 1962,20 EUR - stacionárna pokladnička č. 12
Plamienok - Darovacia zmluva 6493 EUR - kilometre pre Plamienok

=====================================================================
Výsledky kilometrov pre Plamienok za STEFANIK TRAIL 2015:
Kilometre pre Plamienok - sumár
Kilometre pre Plamienok - ultra bežci
Kilometre pre Plamienok - štafety
Potvrdenie (zmluva) o odovzdaní financií za rok 2015 - 7916,25 EUR: Plamienok - Darovacia zmluva